DVV

Subsystem

Lista över subsystem av den valda organisationen

 • BDSförfrågan-gränssnittet

  BDSförfrågan-gränssnittet Vad erbjuder tjänsten? Via BDSförfrågan-gränssnittet kan en organisation inom den offentliga eller privata sektorn söka uppgifter i realtid i befolkningsdatasystemet direkt i sitt eget datasystem. Via BDSförfrågan-gränssnittet kan organisationen söka uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling i realtid...
  • XML
  • XSD
  • WSDL
  • WSDL
  • OPENAPI-JSON
 • Upprätthållande av befolkningsdatasystemet

  Vad är BDS-underhåll? Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står. Myndigheten för...
  • WSDL
 • Suomi.fi-fullmakter

  Allmän beskrivning Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar. Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till tjänsten Fullmakter...
  • WSDL
 • Testservice

  Testa anslutningsserverns anslutning till Informationsleden Syftet med testtjänsterna Med hjälp av Testservice kan du testa anslutningen mellan din anslutningsserver och Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet har också några enkla testtjänster som kan användas för att kontrollera att SOAP- och REST-meddelanden fungerar i den egna...
  • WSDL
  • REST
  • OPENAPI-JSON
 • BDS-ändringsgränssnittet

  Med hjälp av BDS-ändringsgränssnittet kan en organisation inom den offentliga förvaltningen hålla sina register uppdaterade när det gäller uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Tjänsten lämpar sig för uppdatering av stora register. Läs mer (på finska): https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?...
  • REST
 • Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

  Vad erbjuder tjänsten? Gränssnittet för anmälan om uppgifter om vårdnad av barn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ”bdsbarnvård (vtjlapsihuolto)” är avsett för kommuner, samkommuner, tings- och hovrätter som är skyldiga att anmäla uppgifter om vårdnad av barn till befolkningsdatasystemet. I tjänstens gränssnitt...
 • APICatalogClient

  Liittymä Suomi.fi-palveluväylän ja Liityntäkatalogin väliseen liikenteeseen, jolla Liityntäkatalogi päivittää omat tietonsa Palveluväylältä. Liityntään ei ole mahdollista saada käyttölupia.
 • VRK-SFIMClient

  Suomi.fi-mobiili hakee valtuuksilta tietoja.
 • SFIMClient

  Suomi.fi-mobilii hakee viestit-corelta tietoja. Poistunut käytöstä.
 • SFIMServer

  Todennäköisesti poissa käytössä. Ei tiedetä mikä on ollut käyttötarkoitus.
 • Öppna data tjänster

  Med detta subsystem kan du använda de öppna data tjänsterna som erbjuds av olika organisationer via Data Exchange Layer. Syftet med öppna data tjänsterna Med hjälp av tjänsterna för öppna data kan du testa anslutningsserverns anslutning till Suomi.fi-informationsleden och REST-meddelandenas funktion. Förutsättningar för användningen av...
  • PDF
 • VTJMonitoringClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • RoVaE2EClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • SFIVRestClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.