Aktiva subsystem

 • BDS-förfrågningsgränssnittet

  BDS-förfrågningsgränssnittet Vad erbjuder tjänsten? BDS-förfrågningsgränssnittet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avsett för situationer där er organisation behöver uppgifter ur befolkningsdatasystemet: personuppgifter byggnadsuppgifter lägenhetsuppgifter. Via BDS-förfrågningsgränssnittet kan ni göra...
  • XML
  • XSD
  • WSDL
 • BDS-ändringsgränssnittet

  Med hjälp av BDS-ändringsgränssnittet kan en organisation inom den offentliga förvaltningen hålla sina register uppdaterade när det gäller uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Tjänsten lämpar sig för uppdatering av stora register. Läs mer (på finska): https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?...
 • VTJLapsihuolto

  Mitä palvelu tarjoaa? Digi- ja väestötietoviraston lapsen huoltotietojen ilmoittamisen rajapinta ”vtjlapsihuolto” on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille, käräjä- ja hovioikeuksille, joilla on velvollisuus ilmoittaa lapsen huoltotietoja väestöjärjestelmään. Palvelun rajapinnassa on kolme metodia, joilla voitte korvata nykyisen...
  • WSDL
 • Öppna data tjänster

  Med detta subsystem kan du använda de öppna data tjänsterna som erbjuds av olika organisationer via Data Exchange Layer. Syftet med öppna data tjänsterna Med hjälp av tjänsterna för öppna data kan du testa anslutningsserverns anslutning till Suomi.fi-informationsleden och REST-meddelandenas funktion. Förutsättningar för användningen av...
  • PDF
 • Suomi.fi-fullmakter

  Vad erbjuder tjänsten Fullmakter? Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar. Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till...
  • WSDL
 • Upprätthållande av befolkningsdatasystemet

  Vad är BDS-underhåll? Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står. Myndigheten för...
  • WSDL
 • Testservice

  Testa anslutningsserverns anslutning till Informationsleden Syftet med testtjänsterna Med hjälp av Testservice kan du testa anslutningen mellan din anslutningsserver och Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet har också några enkla testtjänster som kan användas för att kontrollera att SOAP-meddelanden fungerar i den egna...
  • WSDL
 • VTJMonitoringClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • RoVaE2EClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • SFIVRestClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • PerfTestClient05

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • E2EClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • VTJYllapitoClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • SAHAClient

  Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.