DVV

Suomi.fi-fullmakter

Beskrivning

Allmän beskrivning

Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar.

Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till tjänsten Fullmakter för att kontrollera om den som uträttar ärendet har rätt att uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten fullmakter hämtar uppgifterna från basuppgiftsregistren och/eller fullmaktsregistren och returnerar svaret till e-tjänsten i realtid.

Slutanvändarna och kundorganisationerna har i regel tillgång till Suomi.fi-fullmakter 24/7/365 utan störningar. Man kan ansluta nya organisationer till tjänsten Fullmakter utan att detta orsakar problem för de kundorganisationer som tidigare anslutits.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den skalbara servicelösningen där ökade volymer inte påverkar tillgången till tjänsten. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely (på finska)

Villkor/begränsningar av tjänstens användning

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att ansluta sig till och använda tjänsten Fullmakter. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som ibruktagningen av tjänsten medför. Dessa avgifter kan uppstå i samband med en teknisk integration, förändringar i användargränssnitt, skrivning av transaktionstjänst specifika anvisningar och administrering av ibruktagningsprojektet.

Tjänsteleverantör ska fylla i anslutningsanmälan dvs. tillståndsansökan och acceptera användningsvillkor av Suomi.fi-fullmakter innan ibruktagning. Organisationen ska också ha en tjänst för stark identifiering innan ibruktagningen.

Tjänsteleverantören måste skapa en anslutning till Suomi.fi-fullmakter tjänsten antingen genom Suomi.fi-informationsled eller genom Web API-gränssnittet dvs publikt internet samt lägga till möjligheten att uträtta ärenden åt andra via sina egna tjänster. Den nya verksamhetsprocessen och nya funktioner i programmet måste introduceras till slutanvändare.

Ibruktagning av tjänsten

Ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-fullmakter förutsätter en anslutning till tjänsten Fullmakters gränssnitt. Anslutningen görs antingen via Suomi-fi-informationsleden (anslutningsserverns gränssnitt) eller via internet (Web API -gränssnittet).

Det lämpligaste anslutningssättet väljs för e-tjänsten. Kundorganisationen bygger upp ett gränssnitt i sitt datasystem för att skicka och ta emot svaret från fullmaktsgranskningsförfrågan.

Kom överens om ibruktagandet genom att kontakta Suomi.fi-kundtjänsten: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Mer information om hur man tar i bruk tjänsten finns i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet  (på finska)

Gränssnitt

  • Via Authorization-gränssnittet kontrollerar man om ombudet har rätt att sköta ett visst ärende för huvudmannens räkning.
  • Via AuthorizationList-gränssnittet kontrollerar man i vilka ärenden ombudet har rätt att uträtta ärenden för huvudmannens räkning.
  • Via OrganizationalMandates-gränssnittet kontrollerar man om företaget har rätt att uträtta ärenden för ett annat företags räkning och i vilka ärenden.
  • Via OrganizationalRoles-gränssnittet kontrollerar man om en person har rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning och i vilken roll personen har i förhållande till företaget.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.RolesAuthsService

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Digi- ja väestötietovirasto
Administratörens e-post organisaatiopalvelut@dvv.fi
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) RolesAuthsService