DVV

Suomi.fi-fullmakter

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.RolesAuthsService

Beskrivning

Vad erbjuder tjänsten Fullmakter?

Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar.

Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till tjänsten Fullmakter för att kontrollera om den som uträttar ärendet har rätt att uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten fullmakter hämtar uppgifterna från basuppgiftsregistren och/eller fullmaktsregistren och returnerar svaret till e-tjänsten i realtid.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely (in Finnish)

Servicenivåer

Slutanvändarna och kundorganisationerna har i regel tillgång till Suomi.fi-fullmakter 24/7/365 utan störningar. Man kan ansluta nya organisationer till tjänsten Fullmakter utan att detta orsakar problem för de kundorganisationer som tidigare anslutits.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den skalbara servicelösningen där ökade volymer inte påverkar tillgången till tjänsten. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Gränssnitt

  • Via Authorization-gränssnittet kontrollerar man om ombudet har rätt att sköta ett visst ärende för huvudmannens räkning.
  • Via AuthorizationList-gränssnittet kontrollerar man i vilka ärenden ombudet har rätt att uträtta ärenden för huvudmannens räkning.
  • Via gränssnittet OrganizationalMandates kontrollerar man om företaget har rätt att uträtta ärenden för ett annat företags räkning och i vilka ärenden.
  • Via gränssnittet OrganizationalRoles kontrollerar man om en person har rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning och i vilken roll personen är i förhållande till företaget.

Vad förutsätts för att ta i bruk tjänsten Fullmakter?

Innan ibruktagandet av tjänsten Fullmakter måste organisationen ha en tjänst för stark identifiering.

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att ansluta sig till och använda tjänsten Fullmakter. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som ibruktagningen av tjänsten medför.

Hur får man tillgång till tjänsten Fullmakter?

Ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-fullmakter förutsätter en anslutning till tjänsten Fullmakters gränssnitt. Anslutningen görs antingen via Suomi-fi-informationsleden (anslutningsserverns gränssnitt) eller via internet (Web API -gränssnittet).

Det lämpligaste anslutningssättet väljs för e-tjänsten. Kundorganisationen bygger upp ett gränssnitt i sitt datasystem för att skicka och ta emot svaret från fullmaktsgranskningsförfrågan.

Kom överens om ibruktagandet genom att kontakta Suomi.fi-kundtjänsten: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Mer information om hur man tar i bruk tjänsten finns i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet (in Finnish)

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning

Vad erbjuder tjänsten Fullmakter?

Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar.

Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till tjänsten Fullmakter för att kontrollera om den som uträttar ärendet har rätt att uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten fullmakter hämtar uppgifterna från basuppgiftsregistren och/eller fullmaktsregistren och returnerar svaret till e-tjänsten i realtid.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely (in Finnish)

Servicenivåer

Slutanvändarna och kundorganisationerna har i regel tillgång till Suomi.fi-fullmakter 24/7/365 utan störningar. Man kan ansluta nya organisationer till tjänsten Fullmakter utan att detta orsakar problem för de kundorganisationer som tidigare anslutits.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den skalbara servicelösningen där ökade volymer inte påverkar tillgången till tjänsten. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Gränssnitt

  • Via Authorization-gränssnittet kontrollerar man om ombudet har rätt att sköta ett visst ärende för huvudmannens räkning.
  • Via AuthorizationList-gränssnittet kontrollerar man i vilka ärenden ombudet har rätt att uträtta ärenden för huvudmannens räkning.
  • Via gränssnittet OrganizationalMandates kontrollerar man om företaget har rätt att uträtta ärenden för ett annat företags räkning och i vilka ärenden.
  • Via gränssnittet OrganizationalRoles kontrollerar man om en person har rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning och i vilken roll personen är i förhållande till företaget.

Vad förutsätts för att ta i bruk tjänsten Fullmakter?

Innan ibruktagandet av tjänsten Fullmakter måste organisationen ha en tjänst för stark identifiering.

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att ansluta sig till och använda tjänsten Fullmakter. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som ibruktagningen av tjänsten medför.

Hur får man tillgång till tjänsten Fullmakter?

Ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-fullmakter förutsätter en anslutning till tjänsten Fullmakters gränssnitt. Anslutningen görs antingen via Suomi-fi-informationsleden (anslutningsserverns gränssnitt) eller via internet (Web API -gränssnittet).

Det lämpligaste anslutningssättet väljs för e-tjänsten. Kundorganisationen bygger upp ett gränssnitt i sitt datasystem för att skicka och ta emot svaret från fullmaktsgranskningsförfrågan.

Kom överens om ibruktagandet genom att kontakta Suomi.fi-kundtjänsten: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Mer information om hur man tar i bruk tjänsten finns i Suomi.fi-serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet (in Finnish)

Keywords
Administratör Digi- ja väestötietovirasto
Administratörens e-post organisaatiopalvelut@dvv.fi
Administratörens telefon
Synlighet
Allowed Organizations
Giltig sedan
Giltig till
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) RolesAuthsService