rovaOrganizationalRolesService.v1 Service bus identifierare: FI.GOV.0245437-2.RolesAuthsService.rovaOrganizationalRolesService.v1

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Maj 30, 2018
Skapad Juni 20, 2016
Filformat WSDL
Beskrivning
Typ
Kopplingsuppgifter
Tillgänglighet
SLA
Tjänstens status
X-Road service code rovaOrganizationalRolesService
X-Road service version v1