Information om tjänsten

API-katalogen är ett register över Informationsledens tjänster

Suomi.fi-informationsleden

Suomi.fi-informationsleden erbjuder ett standardiserat sätt att överföra information både mellan privata och offentliga organisationers datasystem. Syftet med informationsleden är att erbjuda ett tillförlitligt och informationssäkert sätt att överföra information mellan olika system.

Informationsleden är en helhet som består av informationsförmedlingstjänster och där man iakttar gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller för avtal och utbyte av meddelanden. Informationsledshelheten består av en offentlig led som fungerar i det offentliga nätet samt av zonleder som är begränsade webbhelheter.

Syftet med Informationsleden är att hjälpa den som producerar och genomför tjänster att utveckla effektivare elektroniska tjänster och stödja återanvändning av uppgifterna.

Mer information om informationsleden och andra Suomi.fi-tjänster finns i Suomi.fi-serviceadministrationen.

API-katalog

I API-katalogen presenteras alla organisationer som anslutit sig till Suomi.fi-informationsleden och deras tjänster. I katalogen hittar du tjänsternas gränssnittsbeskrivningar samt tekniska tilläggsuppgifter, datainnehåll, svarstider och kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna. Du ser alltså enkelt vilka tjänster som erbjuds via Informationsleden och vem som upprätthåller dem.

När du hittar en tjänst i katalogen som intresserar din organisation kan du komma överens med tjänstens administratör om att ta den i bruk.

Suomi.fi-informationsleden och API-katalogen produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.