Information om tjänsten

API-katalogen är en tjänstekatalog där organisationer som anslutit sig till Suomi.fi-informationsleden och deras tjänster presenteras. Suomi.fi-informationsleden är en enhetlig och informationssäker lösning för dataöverföring som gör det möjligt att din organisation kan sköta elektronisk ärendehantering med andra organisationer. Mer information om informationsleden hittar du från Informationsledens webbsida.

I API-katalogen hittar du tjänstebeskrivningar samt tekniska uppgifter och kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna. Du ser alltså enkelt vilka tjänster som erbjuds via Informationsleden och vem som upprätthåller dem. Du kan bläddra i API-katalogen utan att registrera dig.

När du hittar en tjänst i katalogen som intresserar din organisation kan du komma överens med tjänstens administratör om att ta den i bruk. Ibruktagningen av tjänster kräver att du ansluter dig till Informationsleden. Man registrerar sig till API-katalogen i samband med ibruktagning av Suomi.fi-informationsled. Läs mer om ibruktagning av Informationsleden från Informationsledens webbsida.

Suomi.fi-informationsleden och API-katalogen produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan be mer information genom att kontakta Informationsledens stöd palveluvayla-kayttoonotot@dvv.fi.