Tietoa palvelusta

Liityntäkatalogi on Palveluväylän palveluiden hakemisto

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan siirtää tietoja niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Palveluväylän tarkoituksena on tarjota luotettava ja tietoturvallinen tapa siirtää tietoa eri järjestelmien välillä.

Palveluväylä on tiedonvälityspalveluiden muodostama kokonaisuus, jossa noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintamalleja sopimusten ja viestien vaihdon osalta. Palveluväyläkokonaisuus muodostuu julkisesta väylästä, joka toimii julkisessa verkossa, sekä vyöhykeväylistä, jotka ovat rajattuja verkkokokonaisuuksia.

Palveluväylän tarkoituksena on auttaa palveluiden tuottajia ja toteuttajia kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä. 

Lisätietoja Palveluväylästä ja muista Suomi.fi-palveluista löydät Suomi.fi-Palveluhallinnasta.

Liityntäkatalogi

Liityntäkatalogissa esitetään kaikki Suomi.fi-palveluväylään liittyneet organisaatiot ja niiden Palveluväylän kautta tarjoamat palvelut. Liityntäkatalogista löydät rajanpintapalveluiden kuvaukset sekä tekniset lisätiedot, tietosisällöt, vasteajat ja palveluntarjoajien yhteystiedot. 

Näet siis helposti, mitä rajapintapalveluita Palveluväylän kautta on tarjolla ja ketkä niitä ylläpitävät. Kun löydät Liityntäkatalogista organisaatiotasi kiinnostavan palvelun, voit sopia sen käyttöönotosta palvelun ylläpitäjän kanssa.

Suomi.fi-palveluväylän ja Liityntäkatalogin tuottaa Digi- ja väestötietovirasto.