Organisaatiot

Organisaatioita käytetään alijärjestelmien ja aineistokokonaisuuksien luomiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen. Käyttäjillä voi olla organisaatioissa eri rooleja ja eri tasoisia käyttöoikeuksia alijärjestelmien luomiseen, muokkaamiseen ja julkaisemiseen.

23 organisaatiota rajauksella "Näytä vain palveluntarjoajat". Näytä kaikki organisaatiot

Organisaatiot

 • Arek Oy

  5 alijärjestelmää
 • Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta.

  3 alijärjestelmää
 • CSC

  CSC Tieteen tietotekniikan keskus https://www.csc.fi/fi

  5 alijärjestelmää
 • DVV

  Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi...

  24 alijärjestelmää
 • Istekki

  5 alijärjestelmää
 • KEHA-keskus

  Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on valtion viranomainen, joka järjestää ja tuottaa työ- ja elinkeinopalveluja.

  38 alijärjestelmää
 • KELA

  Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista,...

  3 alijärjestelmää
 • Liikenne- ja viestintävirasto

  15 alijärjestelmää
 • MML

  MML tekee maanmittaustoimituksia, ylläpitää kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja sekä edistää paikkatietotutkimusta.

  14 alijärjestelmää
 • Mtech Digital Solutions Oy

  2 alijärjestelmää
 • Nordhealth Finland Oy

  3 alijärjestelmää
 • Oikeusministeriö

  Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Poliittinen vastuu hallinnonalan toiminnasta kuuluu oikeusministerille. Osana valtioneuvostoa oikeusministeriö luo oikeuspolitiikan...

  13 alijärjestelmää
 • OPH

  Opetushallitus on osaamisen kehittämisvirasto, joka laatii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, ammatillisten tutkintojen ja näyttötutkintojen perusteet sekä kehittää koulutusta erilaisin hankkein. Virasto osallistuu koulutuksen tuloksellisuuden kehittämiseen. Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan...

  2 alijärjestelmää
 • Pinja Solutions Oy

  1 alijärjestelmä
 • PRH

  PRH edistää teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. PRH rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset, tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. PRH:lla on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja...

  15 alijärjestelmää
 • Ruokavirasto

  Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä. Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston...

  27 alijärjestelmää
 • S-Pankki Oy

  1 alijärjestelmä
 • Suomen metsakeskus

  Metsäkeskus jakaa tietoa Suomen metsistä, edistää metsätalouden elinkeinoja ja valvoo metsälainsäädännön noudattamista.

  6 alijärjestelmää
 • Suomen Ymparistokeskus

  Suomen ympäristökeskus (Syke) on monialainen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi.

  9 alijärjestelmää
 • Tulli

  Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti, suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli huolehtii mm. tulliverotuksesta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä ulkomaankaupan tilastoinnista. Tulli...

  14 alijärjestelmää