Saavutettavuus

Suomi.fi-palveluväylän Liityntäkatalogi -verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Liityntäkatalogi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää pääosin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  Alla olevat toiminnallisuudet eivät vielä ole kaikilta osin saavutettavia.

Palvelun käyttö ruudunlukuohjelmalla tai näppäimistökomennoilla

  • Joillakin sivuilla sivuston elementtejä, esimerkiksi kontrolli- ja lomake-elementtejä, ei ole ohjelmallisesti yhdistetty loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tämän vuoksi kaikki sivut eivät toimi loogisesti ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)
  • Osa palvelun lomakkeista eivät ole täysin saavutettavia. Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa ja joissain tapauksissa mahdotonta (esim. päivämäärävalitsin). (WCAG 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

Graafiset elementit

  • Joillakin palveluun lisätyillä kuvilla ei ole vaihtoehtokuvausta. Tällaisia ovat pääasiassa organisaatioiden logot, joille ei tällä hetkellä voi lisätä vaihtoehtokuvausta. (WCAG 1.1.1)

Sisältö

  • OpenAPI-arkkitehtuurin mukaisten rajapintojen esikatselu on toteutettu SmartBear Sofwaren kehittämällä ja ylläpitämällä Swagger UI -komponentilla. Osa komponentin otsikoista ei ole kuvaavia ja otsikkohierarkia ei ole kaikilta osin johdonmukainen. (WCAG 2.4.6) Kaikki Swagger UI käyttöliittymäkomponentit tai niiden väliset suhteet eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Liityntäkatalogin sisällön muodostavat pääasiassa Suomi.fi-palveluväylään liittyneiden organisaatioiden tarjoamat tiedot alijärjestelmistä ja palveluista. Nämä ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita palveluntarjoaja ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Palveluntarjoaja voi kuitenkin ohjeistaa ja perehdyttää käyttäjiä tuottamaan saavutettavia sisältöjä. Saavutettavia versioita alijärjestelmien ja palveluiden tiedoista voi tiedustella suoraan niitä tarjoavilta organisaatioilta.

Kaikki Suomi.fi-palveluväylään liittyneet organisaatiot eivät ole julkaisseet tietoa itsestään tai alijärjestelmistään ja palveluistaan ruotsiksi tai englanniksi. Nämä kuvaukset ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita palveluntarjoaja ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Verkkosivuston saavutettavuus on testattu sisäisesti säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitysprosessia.

 

Verkkopalvelu on julkaistu 18.11.2015.

Tämä seloste on laadittu 19.8.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 28.11.2023.

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1