Tervetuloa Liityntäkatalogiin

Liityntäkatalogi on ajantasainen hakemisto Suomi.fi-palveluväylään liittyneistä organisaatioista ja niiden tarjoamista palveluista. Liityntäkatalogista löydät palveluiden kuvaukset, tekniset tiedot sekä palveluntarjoajien yhteystiedot.

Palveluntarjoaja ylläpitää palveluidensa kuvaustietoja Liityntäkatalogissa. Kuvaustietojen avulla palveluiden mahdolliset hyödyntäjät näkevät, millaisia palveluja Palveluväylän kautta tarjotaan.

Rekisteröityminen Liityntäkatalogiin tapahtuu Suomi.fi-palveluväylän käyttöönoton yhteydessä. Lue lisää Palveluväylästä Palveluhallinta-verkkosivulta.

Liityntäkatalogin tuottaa Digi- ja väestötietovirasto.

Esimerkkejä alijärjestelmistä

Oikeusministeriö

Aloitepalvelut

Patentti- ja rekisterihallitus

prh-common-authorization-client

Liityntäkatalogin tilastoja viimeisen 12 kuukauden ajalta

6607Kävijää
296Uutta alijärjestelmää
51Uudet palvelut

Uutiset

 • Suomi.fi-palveluväylän versio 6.24.0 on julkaistu 31.8.2020

  Julkaistu 21.09.2020

  Suomi.fi-palveluväylän uusi ohjelmistoversio 6.24.0 on julkaistu 31.8.2020. Uuteen versioon on tehty joukko liityntäpalvelimen käyttöliittymään liittyviä korjauksia, jotka on julkaistu 18.9.2020.

  Tämän ohjelmistoversion julkaisun ja kaikki asennuspaketit tekee Suomen ja Viron yhteisorganisaatio Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

  Palveluväylän keskusympäristöt päivitetään FI-DEV ja FI-TEST osalta syyskuun ja lokakuun 2020 aikana uuteen versioon. Tuotannon keskusympäristö päivitetään lokakuussa 2020. 

  Päivitysten suunnitellut ajankohdat ovat (muutokset mahdollisia):

  • Kehitysympäristö (FI-DEV) ke 30.9.2020
  • Testiympäristö (FI-TEST) ke 7.10.2020
  • Tuotantoympäristö (FI) ke 21.10.2020

  Huomioithan, että keskusympäristön uuden ohjelmistoversion päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen Palveluväylään ei ole mahdollista. Päivityksen tarkka ajankohta ilmoitetaan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

  Ylläpito lähettää tarkat päivitysohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen ohjelmistoversioon neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen uudet, parannetut ominaisuudet tuovat lisää tehokkuutta palveluväylän toimintaan ja tietoturvaan, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

  Version 6.24.0 uusia ominaisuuksia ja parannuksia

  Elokuun lopussa julkaistun version 6.24.0 julkaisutiedote sisältää tarkemmat tiedot uuteen versioon tehdyistä ominaisuuksista ja parannuksista. NIIS on julkaissut viralliset englanninkieliset julkaisutiedotteet uusista versioista:

  Muun muassa seuraavat ominaisuudet ja parannukset on sisällytetty versioon 6.24.0:

  • Liityntäpalvelimen uusi käyttöliittymä
   • uusi visuaalinen ilme ja parannettu käyttäjäkokemus
   • ohjattujen toimintojen ja käyttöliittymän tarjoaman ohjeistuksen määrää lisätty
   • tarjoaa samat toiminnot kuin aiempi käyttöliittymä
  • Liityntäpalvelimen REST-hallintarajapinta
   • mahdollistaa konfigurointi- ja ylläpitotehtävien automatisoimisen
   • tarjoaa kaikki samat toiminnot kuin liityntäpalvelimen käyttöliittymä
   • pääsynhallinta tapahtuu API-avainten avulla, minkä lisäksi pääsyä on mahdollista myös rajoittaa IP-osoitteiden perusteella
   • rajapinnan OpenAPI 3 -kuvaus on saatavilla GitHub:issa
  • Muutoksia arkkitehtuurissa ja paketoinnissa
   • uudistetun käyttöliittymän ja REST-hallintarajapinnan myötä myös liityntäpalvelimen arkkitehtuurissa on tapahtunut muutoksia
   • lokitiedostojen nimissä ja hakemistoissa on tapahtunut muutoksia
   • liityntäpalvelimen mukana asennettavat ohjelmistopaketit ovat muuttuneet
   • liityntäpalvelimella ajettavat X-Road-palvelut/prosessit ovat muuttuneet
   • muutokset on syytä huomioida liityntäpalvelimen automaattisissa valvonnoissa
  • Muita uusia ominaisuuksia
   • RHEL8-tuki liityntäpalvelimelle
   • tuki REST-viestirajapinnan palauttamien virheilmoitusten formaatin määrittämiselle Accept-otsaketta käyttäen
    • tuettuja formaatteja ovat JSON ja XML
    • Vain liityntäpalvelimen tuottamat virheilmoitukset palautetaan Accept-otsakkeen määrittämässä formaatissa. Oletusformaatti on JSON.
    • mikäli virheilmoitus on palveluntarjoajan tietojärjestelmän tuottama, se palautetaan alkuperäisessä muodossaan Accept-otsakkeen arvosta riippumatta
  • Parannuksia
   • Palvelun hyödyntäjän käyttämän varmenteen voimassaolon validointi. Vanhentuneen varmenteen käyttäminen aiheuttaa varoituksen kirjautumisen sovelluslokiin.
   • sovelluslokien aikaformaatti on muutettu ISO 8601 -standardin mukaiseen muotoon (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ)
   • Liityntäpalvelimen sisäänrakennettua asiakaspään kuormanjakoa on kehitetty niin, että se osaa huomioida liityntäpalvelinten välisen TLS-kättelyn epäonnistumisen. Viestejä ei enää lähetetä sellaisille liityntäpalvelimille, joiden PIN-koodia ei ole syötetty.
   • Liityntäpalvelimen tietoturvaa ja konfiguroitavuutta on parannettu siirtämällä tietokannat oletusskeemasta omiin erillisiin skeemoihinsa. Lisäksi tietokannoille on luotu vain tarvittavilla oikeuksilla varustetut erilliset käyttäjät normaalia käyttöä ja migraatioita varten.
    • Tietokantakäyttäjät sekä liityntäpalvelimen tietokantojen nimet ovat konfiguroitavissa.
    • Muutos mahdollistaa ulkoisten tietokantapalveluiden (esim. eri pilvialustat) joustavamman käytön liityntäpalvelimen tietokantojen alustana.
   • Toiminnallisten valvontapalveluiden (operational monitoring) palauttamien sanomien sisältämien kenttien nimiä on yhdenmukaistettu. Huom! Muutokset eivät ole taaksepäin yhteensopivia.
   • Liityntäpalvelimen suorituskykyä on parannettu
    • sanomalokin arkistoinnin suorituskykyä on optimoitu
    • Palveluiden käyttöoikeuksien tarkistusta palvelukutsujen käsittelyn yhteydessä on tehostettu. Käyttöoikeuksien muutos astuu voimaan 60 sekunnin sisällä muutoksen tekemisestä.
   • Organisaatioiden, alijärjestelmien ja liityntäpalvelinten tunnisteissa käytettäviä merkkejä on rajoitettu. Kielletyt merkit ovat:
    • kaksoispiste, puolipiste, kauttaviiva, kenoviiva, prosenttimerkki
    • ISO control characters (U+0000 - U+001F, U+007F - U+009F)
    • zero-width spaces (U+200B, U+FEFF)
   • Liityntäpalvelimen tietoturvaa on parannettu
    • oletusasetuksia on muutettu niin, että rsyslog kuuntelee vain paikallisia yhteyksiä.
    • toiminnallisten valvontapalveluiden (operational monitoring) JMX-rajapinta on kytketty pois käytöstä oletusasetuksissa
    • RHEL-version tiedosto-oikeuksia on yhdenmukaistettu
  • Korjauksia ja muita muutoksia
   • vanhat porttiohjausskriptit (8080->80, 8443->443) on poistettu RHEL7-asennuksesta
   • rsyslogin konfiguraatiomuutokset eivät vaadi enää rsyslogd-palvelun uudelleenkäynnistystä uuden RHEL7-asennuksen yhteydessä
   • WSDL-kuvausten hakuun käytettävän getWsdl-metapalvelun vanha HTTP GET-metodia hyödyntänyt versio on poistettu kokonaan

  Asennukseen ja päivitykseen liittyvää ohjeistusta

  Uusi liityntäpalvelimen ohjelmistoversio eri Palveluväylän ympäristöihin (FI-DEV, FI-TEST ja FI) tulee saataville kun Palveluväylän ylläpito päivittää kyseisen ympäristön keskuspalvelimen uuteen versioon. Kun keskusympäristön päivitys on valmis, ylläpito ilmoittaa liityntäpalvelimen ohjelmistoversion latauslinkin kyseiseen ympäristöön. Ylläpito lähettää sähköpostilla myös tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen.

  Uusi liityntäpalvelimen ohjelmisto voidaan päivittää toimivan v.6.22.1, v.6.23.0 asennuksen päälle. Vanhemmat versiot tulee päivittää ensin edellä mainituiksi ennen kuin v.6.24.1 voidaan asentaa.

  Asennus- ja päivitysohjeet löytyvät alla mainituista linkeistä. Uuden ohjelmistoversion julkaisun lähestyessä/tapahtuessa mainittuja ohjeita päivitetään vielä tarpeen vaatiessa ajanmukaiseksi.

  HUOM! Versiosta 6.22.0 lähtien asennuspaketit on julkaistu vain Ubuntu 18.04 LTS ja RHEL7 ja versiosta 6.24.0 tuki on myös RHEL8.

  Ubuntu 18.04 LTS, RHEL 7 ja RHEL 8 (kehitys, testi ja tuotanto)

  Asennus- ja päivitysohjeet löytyvät GitHubista.

  Uuteen versioon liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi

 • Suomen ja Viron väestörekisterit vaihtavat tietoja Suomi.fi-palveluväylän avulla

  Julkaistu 21.09.2020

  Suomen Digi- ja väestötietovirasto ja Viron sisäministeriö käynnistävät automaattisen tietojenvaihdon maiden väestörekisterien välillä 21.9.2020 alkaen. Tiedonsiirto toteutetaan Suomi.fi-palveluväylän ja Viron vastaavan X-tee-ratkaisun avulla. 

  Automaattinen tietojenvaihto perustuu Suomen ja Viron väestörekisteriviranomaisten vuonna 2005 tekemään yhteistyösopimukseen toisessa maassa asuvien kansalaisten tietojen päivittämistä. Tähän asti tietoja on pyydetty ja annettu keskimäärin kerran vuodessa. Uuden teknisen ratkaisun ansiosta tietoja voidaan hakea toisen maan väestörekisteristä aina tarvittaessa.

  Suomi.fi-palveluväylän rajapinnan hyödyntämisen aloittaa Viron sisäministeriö, joka voi nyt hakea Suomessa asuvien Viron kansalaisten ajantasaisia tietoja Suomen väestötietojärjestelmästä. Sama mahdollisuus on vastaavasti myös Suomella.

  Vaihdettaviin tietoihin sisältyvät tiedot toisessa maassa asuvien kansalaisten kuolemasta, nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä syntyneistä huollettavista lapsista.

  ”Viro ja Suomi ovat vaihtaneet kansalaistensa asuinpaikkaa koskevia tietoja säännöllisesti vuodesta 2005 lähtien. Uusi automaattinen tiedonsiirto poistaa tietojen käsittelyn manuaalisia työvaiheita, säästää aikaa ja mahdollistaa väestörekisteritietojen aikaisempaa paremman oikeellisuuden ja ajantasaisuuden”, toteaa Viron väestöministeri Riina Solman.

  Viron sisäministeriön väestötietoyksikön johtaja Enel Pungas korostaa, että Suomessa asuu lähes 53 000 Viron kansalaista. ”Uuden teknisen ratkaisun ansiosta heidän tietonsa saadaan pidettyä ajan tasalla, eikä heidän tarvitse itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Suomessa”, Pungas sanoo.

  Tiedonsiirto pohjautuu yhdessä ylläpidettyyn teknologiaan

  Tiedot siirretään väestörekisteristä toiseen Suomi.fi-palveluväylää ja Viron X-tee-väylää käyttäen. Molemmat ratkaisut pohjautuvat alun perin Virossa kehitettyyn teknologiaan, jota maat kehittävät ja ylläpitävät nykyisin yhdessä.

  Väylät tarjoavat vakioidun, luotettavan ja tietoturvallisen tavan siirtää tietoa eri organisaatioiden, ja tässä tapauksessa myös kahden maan, välillä.

  ”Suomi.fi-palveluväylä mahdollistaa viranomaistiedon hyödyntämisen aikaisempaa paremmin myös valtioiden rajat ylittävissä palveluissa, mikä on tulevaisuuden kehityssuunta”, toteaa Digi- ja väestötietoviraston osastopäällikkö, ylijohtaja Timo Salovaara. ”Pohjoismaat ja Baltian maat ovat edelläkävijöitä hallinnon digitalisaatiossa ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Tätä yhteistyötä jatkamalla ja syventämällä voimme tarjota entistä toimivampia, erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia sähköisiä julkisia palveluita maidemme välillä liikkuville ihmisille.”

  Tiedonvaihto mahdollisesti laajenee tulevaisuudessa

  Nyt käynnistyvä automaattinen väestörekisteritietojen vaihto on jo toinen palveluväylään tukeutuva ratkaisu viranomaistiedon siirtoon Suomen ja Viron välillä. Aikaisemmin tänä vuonna aloitettiin automaattinen tiedonsiirto maiden kaupparekisterien välillä.

  Suomi ja Viro ovat keskustelleet mahdollisuudesta laajentaa palveluväylään perustuvaa automaattista tietojenvaihtoa tulevaisuudessa. Jatkossa tämä voi avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon liittyvien digitaalisten viranomaispalveluiden kehittämiseen, johon muun muassa EU-asetus Digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway, SDG) jäsenvaltioita velvoittaa.

  Viron sisäministeriö sekä Suomen Digi- ja väestötietovirasto toimivat maidensa väestörekisterinpidon keskusviranomaisina.

 • X-Road Community Event – avoin online-tapahtuma to 24.9.2020

  Julkaistu 08.09.2020

  Tule kuulemaan Suomi.fi-palveluväylän ja sen alustana toimivan X-Roadin merkittävimmistä uudistuksista ja tulevaisuuden näkymistä!

  Kansainvälinen X-Road Community Event on tänä vuonna maksuton ja täysin virtuaalinen tapahtuma, johon voit osallistua vaikka omalta kotisohvaltasi.

  Vuosittain järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen käyttäjäyhteisön ja X-Roadista kiinnostuneet eri puolilta maailmaa. Kahtena viime vuonna osallistujia on ollut yli 20 maasta.

  Tapahtuman alussa Petteri Kivimäki (NIIS) avaa kokonaiskuvan X-Roadin kehittämisen tiekartasta ja kertoo uutisia X-Road 7:sta. Anssi Ahlberg Digi- ja väestötietovirastosta kertoo Suomi.fi-palveluväylän uusista, väylän käyttöä helpottavista ominaisuuksista. Lisäksi kuulemme, miten X-Road mahdollistaa tiedonsiirron valtiorajojen yli, ja miltä näyttää tiedonsiirron kansainvälinen tulevaisuus.

  X-Road Community Eventin järjestää Suomen ja Viron yhteisorganisaatio Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

  Katso kaikki puhujat, lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivulta.

 • Suomi.fi-palveluväylän uusi ohjelmistoversio 6.24.0 julkaistaan elokuussa

  Julkaistu 03.06.2020

  Suomi.fi-palveluväylän uusi ohjelmistoversio 6.24.0 julkaistaan elokuussa. Uusia ominaisuuksia ovat mm.:

  • liityntäpalvelimeen uudistettu intuitiivinen käyttöliittymä (UI)
  • hallinnan API-rajapinnat

  Jatkokehityksenä ko. versioon toteutamme hallintaAPI-rajapinnan ohjeistusta sekä esimerkkiskriptejä, joiden avulla liityntäpalvelimen käyttöönottoa ja hallintaa voidaan helpottaa ja automatisoida.

  Uuden ohjelmistoversion on toteuttanut Suomen ja Viron yhteisorganisaatio Nordic Institute for Intero-perability Solutions (NIIS).

  Palveluväylän keskusympäristöt päivitetään julkaistavaan versioon myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan siten, että julkaisujärjestys on:

  • Kehitysympäristö (FI-DEV)
  • Testiympäristö (FI-TEST)
  • Tuotantoympäristö (FI)

  Uuteen versioon liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi. 

 • Palveluväylän käyttäjille suunniteltu testiliityntäkatalogi

  Julkaistu 03.04.2020

  Suomi.fi-palveluväylän testiväylään on toteutettu testiliityntäkatalogi liityntöjen kuvauksien ja liitetiedostojen testaamiseen. Testiliityntäkatalogi sopii hyvin ylläpidon harjoitteluun ja yhteiskehittämiseen. Katalogi löytyy osoitteesta liityntakatalogi.test.suomi.fi.

  Testiliityntäkatalogi harvestoi ja päivittää joka yö testiväylään liittyneiden organisaatioiden ja liityntöjen tiedot ja julkaisee ne testikatalogiin samoin kuin tuotantoväylän katalogissa.

  Testiliityntäkatalogissa voi kokeilla ja testata organisaation kuvauksen, liityntöjen kuvauksien, rajapintojen tietojen muokkaamista ja täydentämistä ja liitetiedostojen liittämistä. Se sopii hyvin myös liityntöjen ja niiden kuvausten yhteiskehittämiseen toisten asiakkaiden kanssa. Testiliityntäkatalogissa on turvallista myös harjoitella tietojen ylläpitoa. 

  Näin liityn testikatalogin käyttäjäksi

  • Digi- ja väestötietovirasto lähettää kaikille nykyisille Liityntäkatalogin ylläpitäjille sähköpostin 14.4. Sähköposti sisältää kirjautumislinkin testikatalogiin. 
  • Luot testikatalogiin uuden salasanan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. 
  • Jos tunnuksesi on tällä hetkellä muotoa matti.meikäläinen tai matti.meikäläinen-4562, on testikatalogisi tunnus matti.meikäläinen-test. 
  • Kirjautumisen jälkeen voit muokata testikatalogin tunnuksen haluamaksesi.
  • Testikatalogin tunnukseen tekemäsi muutokset eivät vaikuta tuotantokatalogisi tunnukseen.

  Jos et ole saanut sähköpostia tai jos et muista tunnuksiasi, auttaa asiakaspalvelu osoitteessa palveluvayla@palveluvayla.fi.

Tiedotteet