Siirry sisältöön

Tervetuloa Liityntäkatalogiin

Liityntäkatalogi on ajantasainen hakemisto Suomi.fi-palveluväylän liitynnöistä. Liityntäkatalogin tarkoituksena on auttaa palvelun tuottajia ja toteuttajia kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä. Liityntäkatalogiin kuvataan sähköiset palvelut, joissa käsiteltävät tiedot ovat muiden tietojärjestelmien hyödynnettävissä.

Rekisteröityminen Liityntäkatalogiin tapahtuu Suomi.fi-palveluväylän käyttöönoton yhteydessä. Organisaatio ilmoittaa yhden tai useamman pääkäyttäjän Liityntäkatalogin tietojen täydennystä varten.

Liityntäkatalogin tuottaa Väestörekisterikeskus. Lisätietoja Suomi.fi-palveluista: esuomi.fi.

Organisaatiot, joilla on liityntöjä

vrk

VRK

Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän tietopalvelusta viranomaisille sekä useille yrityksille. Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria. Vuonna 1969 perustettu Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. http://www.vrk.fi Befolkningsregistercentralen levererar en informationstjänst som gäller befolkningsdatasystemet till myndigheterna och till många företag. Befolkningsregistercentralen genomför tillsammans med finansministeriet den nationella servicearkitekturen. Befolkningsregistercentralen inrättades år 1969 och lyder under finansministeriet. http://vrk.fi/default.aspx?site=5 Together with the local register offices, the Population Register Centre is the data controller for the Finnish Population Information System. The PRC maintains and develops the Population Information System, its data and data quality as well as certified electronic services. The Population Register Centre implements together with the Ministry of Finance the National Architecture for Digital Services. The Population Register Centre was founded in 1969 and it operates under the Ministry of Finance. http://vrk.fi/default.aspx?site=4

tulli

Tulli

Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Palveluväylään liittyneet organisaatiot

tornator-oy

Tornator Oy

Tornator Oyj lyhyesti: Ydintoimintaamme ovat puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Pääliiketoimintamme ohella myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia sekä vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme.