Skip to content

Welcome to API catalog

The API catalog is an up-to-date index of APIs within the National Data Exchange Layer. The purpose of the API catalog is to help service providers and realisers to develop more efficient electronic services and support the reuse of data. The API catalog contains descriptions of electronic services whose data is available for use by other information systems.

The API catalog website is still being created. Registration is not possible during the beta phase.

The API catalog is provided by the Population Register Centre as part of the national service architecture programme (KaPA).

Organizations with APIs

vrk

VRK

Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän tietopalvelusta viranomaisille sekä useille yrityksille. Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria. Vuonna 1969 perustettu Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. http://www.vrk.fi Befolkningsregistercentralen levererar en informationstjänst som gäller befolkningsdatasystemet till myndigheterna och till många företag. Befolkningsregistercentralen genomför tillsammans med finansministeriet den nationella servicearkitekturen. Befolkningsregistercentralen inrättades år 1969 och lyder under finansministeriet. http://vrk.fi/default.aspx?site=5 Together with the local register offices, the Population Register Centre is the data controller for the Finnish Population Information System. The PRC maintains and develops the Population Information System, its data and data quality as well as certified electronic services. The Population Register Centre implements together with the Ministry of Finance the National Architecture for Digital Services. The Population Register Centre was founded in 1969 and it operates under the Ministry of Finance. http://vrk.fi/default.aspx?site=4

Organization that have joined the Data Exchange Layer

tornator-oy

Tornator Oy

Tornator Oyj lyhyesti: Ydintoimintaamme ovat puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Pääliiketoimintamme ohella myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia sekä vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme.