Skip to content

Welcome to API catalog

The API catalog is an up-to-date index of APIs within the National Data Exchange Layer. The purpose of the API catalog is to help service providers and realisers to develop more efficient electronic services and support the reuse of data. The API catalog contains descriptions of electronic services whose data is available for use by other information systems.

The API catalog website is still being created. Registration is not possible during the beta phase.

The API catalog is provided by the Population Register Centre as part of the national service architecture programme (KaPA).

Organizations with APIs

suomen-metsakeskus

Suomen metsakeskus

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Tehtävämme on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö

Organization that have joined the Data Exchange Layer