Välkommen till API-katalogen

API-katalogen är en uppdaterad katalog över organisationer som anslutit sig till Suomi.fi-informationsleden och de tjänster de erbjuder. I API-katalogen hittar du beskrivningar av tjänsterna, tekniska uppgifter samt tjänsteleverantörernas kontaktuppgifter.

Tjänsteleverantören upprätthåller sina tjänsters beskrivningsuppgifter i API-katalogen. Med hjälp av beskrivningarna ser eventuella användare av tjänsterna vilka tjänster som erbjuds via Informationsleden.

Registreringen i API-katalogen sker i samband med ibruktagandet av Suomi.fi-informationsleden. Läs mer om Informationsleden på Serviceadministration-sidan.

API-katalogen produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Exempel på API:er

Kommunernas socialtjänst k.f.

KST-REGTECH

API catalog statistics for the last 12 months

6304Visitors
304New APIs
53New attachments

News

Announcements