Hoppa fram till innehållet

Välkommen till API-katalogen

API-katalogen är en aktuell katalog över API:erna i den nationella servicekanalen. Syftet med API-katalogen är att hjälpa producenter och tillhandahållare av tjänster att utveckla effektivare elektroniska tjänster och stödja återanvändning av uppgifterna. I API-katalogen beskrivs elektroniska tjänster som tillåter att uppgifter som behandlas i dessa tjänster också kan används i andra datasystem.

Webbplatsen för API-katalogen kommer att utvecklas vidare. Registrering är inte möjlig i beta-skedet

API-katalogen produceras av Befolkningsregistercentralen som en del av programmet för den nationella servicearkitekturen KaPA.

Organisationer med API

suomen-metsakeskus

Suomen metsakeskus

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Tehtävämme on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö

Organisation som har anslutit sig till nationella servicekanalen