Hoppa fram till innehållet

Välkommen till API-katalogen

API-katalogen är en aktuell katalog över API:erna i den nationella servicekanalen. Syftet med API-katalogen är att hjälpa producenter och tillhandahållare av tjänster att utveckla effektivare elektroniska tjänster och stödja återanvändning av uppgifterna. I API-katalogen beskrivs elektroniska tjänster som tillåter att uppgifter som behandlas i dessa tjänster också kan används i andra datasystem.

Webbplatsen för API-katalogen kommer att utvecklas vidare. Registrering är inte möjlig i beta-skedet

API-katalogen produceras av Befolkningsregistercentralen som en del av programmet för den nationella servicearkitekturen KaPA.

Organisationer med API

vrk

VRK

Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän tietopalvelusta viranomaisille sekä useille yrityksille. Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria. Vuonna 1969 perustettu Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. http://www.vrk.fi Befolkningsregistercentralen levererar en informationstjänst som gäller befolkningsdatasystemet till myndigheterna och till många företag. Befolkningsregistercentralen genomför tillsammans med finansministeriet den nationella servicearkitekturen. Befolkningsregistercentralen inrättades år 1969 och lyder under finansministeriet. http://vrk.fi/default.aspx?site=5 Together with the local register offices, the Population Register Centre is the data controller for the Finnish Population Information System. The PRC maintains and develops the Population Information System, its data and data quality as well as certified electronic services. The Population Register Centre implements together with the Ministry of Finance the National Architecture for Digital Services. The Population Register Centre was founded in 1969 and it operates under the Ministry of Finance. http://vrk.fi/default.aspx?site=4

tulli

Tulli

Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Organisation som har anslutit sig till nationella servicekanalen

tornator-oy

Tornator Oy

Tornator Oyj lyhyesti: Ydintoimintaamme ovat puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Pääliiketoimintamme ohella myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia sekä vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme.