VERO

vero_tipa_server_prod

Beskrivning

Tietopalvelun alijärjestelmä sisältää Verohallinnon Tietopalvelun tarjoamia verotustietojen rajapintoja. Rajapinnat on suunnattu vain niille organisaatioille, joilla on laissa säädetty tiedonsaantioikeus.

Edellytyksinä rajapintojen käytölle ovat:

Lisätietoja tietoluvasta: tietoluvat@vero.fi.

Lisätietoja Verohallinnon Tietopalvelun tuottamista rajapinnoista: YHT.GenTax_TIPA@vero.fi.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245458-3.vero_tipa_server_prod

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245458-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vero_tipa_server_prod