Tietoa palvelusta

Kansallisen palveluväylän Liityntäkatalogi on palveluväylään liitettyjen palveluiden eli liityntöjen sekä niiden tietojen hyödyntämisen keskitetty esilletuontipaikka. Liityntäkatalogi on ihmisluettava portaali, jossa esitetään palveluväylään liitetyt palvelut rajapintakuvauksineen sekä palveluiden tekniset lisätiedot, tietosisällöt, vasteajat ja omistajan yhteystiedot.

Liityntäkatalogin tarkoituksena on auttaa palvelun tuottajia ja toteuttajia kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita ja tukemaan tietojen uudelleenkäyttöä. Liityntäkatalogiin kuvataan sähköiset palvelut, joissa käsiteltävät tiedot ovat muiden tietojärjestelmien hyödynnettävissä.

Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityspalveluiden muodostama kokonaisuus, jossa noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintamalleja sopimusten ja viestien vaihdon osalta. Kansallisen palveluväylän tarkoituksena on tarjota luotettava ja tietoturvallinen tapa siirtää tietoa eri järjestelmien välillä. Palveluväyläkokonaisuus muodostuu julkisesta väylästä, joka toimii julkisessa verkossa, sekä vyöhykeväylistä, jotka ovat rajattuja verkkokokonaisuuksia.

Lisätietoja Kansallisesta palveluarkkitehtuuri -ohjelmasta ja kansallisesta palveluväylästä löydät www.esuomi.fi -sivustolta.

Liityntäkatalogin tuottaa Väestörekisterikeskus osana Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) –ohjelmaa.