VERO

vero_tipa_server_prod

Description

Tietopalvelun alijärjestelmä sisältää Verohallinnon Tietopalvelun tarjoamia verotustietojen rajapintoja. Rajapinnat on suunnattu vain niille organisaatioille, joilla on laissa säädetty tiedonsaantioikeus.

Edellytyksinä rajapintojen käytölle ovat:

Lisätietoja tietoluvasta: tietoluvat@vero.fi.

Lisätietoja Verohallinnon Tietopalvelun tuottamista rajapinnoista: YHT.GenTax_TIPA@vero.fi.

Service bus identifier

FI.GOV.0245458-3.vero_tipa_server_prod

Services

Attachments

Additional Info

Field Value
Data Exchange Layer environment (X-Road instance) FI
Organisation type (X-Road member class) GOV
Organisation code (Business ID, X-Road member code) 0245458-3
Organisation code (Business ID, X-Road member code) vero_tipa_server_prod