DVV

Suomi.fi-valtuudet

Alijärjestelmän tiedot

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245437-2.RolesAuthsService

Kuvaus

Mitä Valtuudet-palvelu tarjoaa?

Suomi.fi-valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun selvittääkseen, onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta. Valtuudet-palvelu hakee tiedot perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä ja palauttaa vastauksen reaaliaikaisesti asiointipalvelulle.

Lue Suomi.fi-valtuuksista tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnasta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

Palvelutasot

Suomi.fi-valtuudet on loppukäyttäjien ja asiakasorganisaatioiden käytössä lähtökohtaisesti 24/7/365 häiriöttä. Valtuudet-palveluun voidaan liittää uusia organisaatioita ilman, että siitä koituu haittaa aiemmin liittyneille asiakasorganisaatioille.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa skaalautuvasta palveluratkaisusta, jossa volyymien kasvaminen ei vaikuta palvelun saatavuuteen. Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Rajapinnat

  • Authorization-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko asiamiehellä oikeus hoitaa tiettyä asiaa päämiehen puolesta.
  • AuthorizationList-rajapinnan kautta tarkistetaan, missä asioissa asiamiehellä on oikeus asioida päämiehen puolesta.
  • OrganizationalMandates-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko yrityksellä oikeus asioida toisen yrityksen puolesta ja millaisissa asioissa.
  • OrganizationalRoles-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko henkilöllä oikeus asioida yrityksen puolesta ja millaisessa roolissa hän on yritykseen nähden.

Mitä Valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää?

Ennen Valtuudet-palvelun käyttöönottoa organisaatiolla on oltava käytössään vahvan tunnistamisen palvelu.

Valtuudet-palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Miten Valtuudet-palvelun saa käyttöönsä?

Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää liittymistä Valtuudet-palvelun rajapintaan. Liittyminen voidaan tehdä joko Suomi.fi-palveluväylän (liityntäpalvelinrajapinnan) tai julkisen internetin (Web API -rajapinnan) kautta.

Asiointipalvelulle valitaan sopivin liityntätapa käyttötapauksista riippuen. Asiakasorganisaatio rakentaa tietojärjestelmänsä rajapinnan valtuustarkistuskyselyn lähettämistä ja vastaussanoman vastaanottamista varten.

Sovi käyttöönotosta ottamalla yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Palvelun käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnassa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet

Palvelut

Asiasanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Kuvaus

Mitä Valtuudet-palvelu tarjoaa?

Suomi.fi-valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun selvittääkseen, onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta. Valtuudet-palvelu hakee tiedot perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä ja palauttaa vastauksen reaaliaikaisesti asiointipalvelulle.

Lue Suomi.fi-valtuuksista tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnasta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

Palvelutasot

Suomi.fi-valtuudet on loppukäyttäjien ja asiakasorganisaatioiden käytössä lähtökohtaisesti 24/7/365 häiriöttä. Valtuudet-palveluun voidaan liittää uusia organisaatioita ilman, että siitä koituu haittaa aiemmin liittyneille asiakasorganisaatioille.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa skaalautuvasta palveluratkaisusta, jossa volyymien kasvaminen ei vaikuta palvelun saatavuuteen. Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Rajapinnat

  • Authorization-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko asiamiehellä oikeus hoitaa tiettyä asiaa päämiehen puolesta.
  • AuthorizationList-rajapinnan kautta tarkistetaan, missä asioissa asiamiehellä on oikeus asioida päämiehen puolesta.
  • OrganizationalMandates-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko yrityksellä oikeus asioida toisen yrityksen puolesta ja millaisissa asioissa.
  • OrganizationalRoles-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko henkilöllä oikeus asioida yrityksen puolesta ja millaisessa roolissa hän on yritykseen nähden.

Mitä Valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää?

Ennen Valtuudet-palvelun käyttöönottoa organisaatiolla on oltava käytössään vahvan tunnistamisen palvelu.

Valtuudet-palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Miten Valtuudet-palvelun saa käyttöönsä?

Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää liittymistä Valtuudet-palvelun rajapintaan. Liittyminen voidaan tehdä joko Suomi.fi-palveluväylän (liityntäpalvelinrajapinnan) tai julkisen internetin (Web API -rajapinnan) kautta.

Asiointipalvelulle valitaan sopivin liityntätapa käyttötapauksista riippuen. Asiakasorganisaatio rakentaa tietojärjestelmänsä rajapinnan valtuustarkistuskyselyn lähettämistä ja vastaussanoman vastaanottamista varten.

Sovi käyttöönotosta ottamalla yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Palvelun käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnassa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet

Asiasanat
Ylläpitäjä Digi- ja väestötietovirasto
Ylläpitäjän sähköposti organisaatiopalvelut@dvv.fi
Ylläpitäjän puhelinnumero
Näkyvyys
Sallitut organisaatiot
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245437-2
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) RolesAuthsService