Tunniste palveluväylässä: FI.GOV.0245437-2.RolesAuthsService

Suomi.fi-valtuudet

Valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun selvittääkseen, onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta. Valtuudet-palvelu hakee tiedot perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä ja palauttaa vastauksen reaaliaikaisesti asiointipalvelulle.

Lue palvelusta tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnasta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

Palvelutasot

Suomi.fi-valtuudet on loppukäyttäjien ja asiakasorganisaatioiden käytössä lähtökohtaisesti 24/7/365 häiriöttä.

Valtuudet-palveluun voidaan liittää uusia organisaatioita ilman, että siitä koituu haittaa aiemmin liittyneille asiakasorganisaatioille.

Väestörekisterikeskus vastaa skaalautuvasta palveluratkaisusta, jossa volyymien kasvaminen ei vaikuta palvelun saatavuuteen.

Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palvelun käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää liittymistä Valtuudet-palvelun rajapintaan. Liittyminen voidaan tehdä joko Suomi.fi-palveluväylän (liityntäpalvelinrajapinnan) tai julkisen internetin (Web API -rajapinnan) kautta.

Asiointipalvelulle valitaan sopivin liityntätapa käyttötapauksista riippuen. Asiakasorganisaatio rakentaa tietojärjestelmänsä rajapinnan valtuustarkistuskyselyn lähettämistä ja vastaussanoman vastaanottamista varten.

Asiakasorganisaatio sopii käyttöönoton ajankohdan ottamalla yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun: suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi

Palvelun käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnassa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet

Liitetiedostot

Asiasanat

Lisätietoja

Kuvaus

Suomi.fi-valtuudet

Valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun selvittääkseen, onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta. Valtuudet-palvelu hakee tiedot perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä ja palauttaa vastauksen reaaliaikaisesti asiointipalvelulle.

Lue palvelusta tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnasta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

Palvelutasot

Suomi.fi-valtuudet on loppukäyttäjien ja asiakasorganisaatioiden käytössä lähtökohtaisesti 24/7/365 häiriöttä.

Valtuudet-palveluun voidaan liittää uusia organisaatioita ilman, että siitä koituu haittaa aiemmin liittyneille asiakasorganisaatioille.

Väestörekisterikeskus vastaa skaalautuvasta palveluratkaisusta, jossa volyymien kasvaminen ei vaikuta palvelun saatavuuteen.

Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palvelun käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää liittymistä Valtuudet-palvelun rajapintaan. Liittyminen voidaan tehdä joko Suomi.fi-palveluväylän (liityntäpalvelinrajapinnan) tai julkisen internetin (Web API -rajapinnan) kautta.

Asiointipalvelulle valitaan sopivin liityntätapa käyttötapauksista riippuen. Asiakasorganisaatio rakentaa tietojärjestelmänsä rajapinnan valtuustarkistuskyselyn lähettämistä ja vastaussanoman vastaanottamista varten.

Asiakasorganisaatio sopii käyttöönoton ajankohdan ottamalla yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun: suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi

Palvelun käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnassa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet

Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ympäristö
Yhteiskäyttöinen Kyllä
Lähde https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely
Ylläpitäjä Väestörekisterikeskus
Ylläpitäjän sähköposti suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi
Ylläpitäjän puhelinnumero
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0245437-2
X-Road subsystem code RolesAuthsService