Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visar riktningen, förnyar samhället och stöder medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle. Här är digitaliseringen en central resurs.

Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Contact Information

E-postadress:
kirjaamo@dvv.fi, organisaatiopalvelut@dvv.fi
Webpage address:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida

X-Road related information

X-Road instance:
FI
X-Road member class:
GOV
X-Road member code:
0245437-2
Logo of organization Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata