Beskrivning

Testa anslutningsserverns anslutning till Informationsleden

Syftet med testtjänsterna

Med hjälp av Testservice kan du testa anslutningen mellan din anslutningsserver och Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet har också några enkla testtjänster som kan användas för att kontrollera att SOAP- och REST-meddelanden fungerar i den egna anslutningsservern.

Testservice omfattar följande testtjänster:

  • getRandom returnerar ett slumpmässigt heltal 0–100 utan anropsparametrar
  • helloService innehåller en name-anropsparameter och returnerar som svar en hälsning till det angivna namnet.

Förutsättningar för användningen av testtjänsterna

Testtjänsterna är fritt tillgängliga för Informationsledens kunder. Samma testtjänster fungerar i Informationsledens utvecklings-, test- och produktionsmiljöer.

Användningen av testtjänsterna

Läs mer om användningen av testtjänster och läs anvisningar om hur man skapar testfall i stödartikeln Informationsledens testtjänster.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.TestService

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Digi- ja väestötietovirasto
Administratörens e-post palveluvayla@palveluvayla.fi
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) TestService