DVV

Upprätthållande av befolkningsdatasystemet

Subsystemets information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.VTJyllapito

Beskrivning

Vad är BDS-underhåll?

Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för att uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Registreringen av uppgifter grundar sig på lagstadgade anmälningar från kommunerna, medborgarna, religiösa samfund och myndigheterna. Organisationer kan anmäla uppgifter till befolkningsdatasystemet via BDS-underhållets gränssnitt.

Vilka personuppgifter kan skickas in via gränssnittet?

Via BDS-underhållets gränssnitt kan följande uppgifter skickas till befolkningsdatasystemet:

  • ett barns födelse
  • barnets namn och modersmål
  • dödsfall
  • aktivering av en elektronisk kommunikationskod
  • medlemskapsförändringar i religionssamfund
  • vigslar
  • medborgarskap
  • uppgifter om uppehållstillstånd och andra uppehållsrätter
  • basuppgifter om utlänningar som registreras för första gången i befolkningsdatasystemet, såsom namn, födelsedatum, kön och medborgarskap

Hur får min organisation tillstånd att anmäla uppgifter till befolkningsdatasystemet?

Be om datatillstånd för upprätthållande av befolkningsdatasystemet via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.dvv.fi/

Var får jag mer information om upprätthållandet av befolkningsdatasystemet?

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Administratör Väestörekisterikeskus
Administratörens e-post ilmoitusliikenne(at)dvv.fi
Administratörens telefon 0295 535 001
Giltig sedan 2016-08-26
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) VTJyllapito