DVV

Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.VTJLapsihuolto

Beskrivning

Vad erbjuder tjänsten?

Gränssnittet för anmälan om uppgifter om vårdnad av barn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ”bdsbarnvård (vtjlapsihuolto)” är avsett för kommuner, samkommuner, tings- och hovrätter som är skyldiga att anmäla uppgifter om vårdnad av barn till befolkningsdatasystemet.

I tjänstens gränssnitt finns tre metoder med vilka du kan ersätta den nuvarande vårdnadsinformationen med nya uppgifter, lägga till ny information till befintlig vårdnad eller uppdatera till exempel att en enskild uppgift om vårdnad avslutats.

Vårdnadsuppgifter är

  • barnets vårdnadshavare/personer med rätt till information
  • boendeuppgift om vårdnad (hos vilken vårdnadshavare barnet huvudsakligen bor)
  • antingen rätt att fatta beslut och få information eller vårdnadsbeslut som text (innehåll).

Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?

Användningen förutsätter att du har fått ett anmälningstillstånd och att du har rätt att använda gränssnittet med identifikation. Innan du använder gränssnittet måste du testa din applikation och godkänna den. Identifikationen är organisationsspecifik.

Vad kostar det att ta i bruk och använda tjänsten?

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att ansluta sig till och använda tjänsten. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som ibruktagningen av tjänsten medför.

Hur får man tillgång till tjänsten?

Ansök om anmälningstillstånd i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.dvv.fi/. Kom ihåg att nämna vems applikation du använder eftersom olika leverantörer har olika användningstillstånd. I frågor som gäller ansökan om anmälningstillstånd hjälper ilmoitusliikenne@dvv.fi

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning

Vad erbjuder tjänsten?

Gränssnittet för anmälan om uppgifter om vårdnad av barn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ”bdsbarnvård (vtjlapsihuolto)” är avsett för kommuner, samkommuner, tings- och hovrätter som är skyldiga att anmäla uppgifter om vårdnad av barn till befolkningsdatasystemet.

I tjänstens gränssnitt finns tre metoder med vilka du kan ersätta den nuvarande vårdnadsinformationen med nya uppgifter, lägga till ny information till befintlig vårdnad eller uppdatera till exempel att en enskild uppgift om vårdnad avslutats.

Vårdnadsuppgifter är

  • barnets vårdnadshavare/personer med rätt till information
  • boendeuppgift om vårdnad (hos vilken vårdnadshavare barnet huvudsakligen bor)
  • antingen rätt att fatta beslut och få information eller vårdnadsbeslut som text (innehåll).

Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?

Användningen förutsätter att du har fått ett anmälningstillstånd och att du har rätt att använda gränssnittet med identifikation. Innan du använder gränssnittet måste du testa din applikation och godkänna den. Identifikationen är organisationsspecifik.

Vad kostar det att ta i bruk och använda tjänsten?

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att ansluta sig till och använda tjänsten. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som ibruktagningen av tjänsten medför.

Hur får man tillgång till tjänsten?

Ansök om anmälningstillstånd i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.dvv.fi/. Kom ihåg att nämna vems applikation du använder eftersom olika leverantörer har olika användningstillstånd. I frågor som gäller ansökan om anmälningstillstånd hjälper ilmoitusliikenne@dvv.fi

Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) VTJLapsihuolto
Begränsningar i åtkomsträttigheterna Offentlig
Allowed Organizations