DVV

BDS-ändringsgränssnittet

Beskrivning

Med hjälp av BDS-ändringsgränssnittet kan en organisation inom den offentliga förvaltningen hålla sina register uppdaterade när det gäller uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Tjänsten lämpar sig för uppdatering av stora register.

Läs mer (på finska): https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta

Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?

Användningen av BDS-ändringsgränssnittet förutsätter ett datatillstånd som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kommuner, sjukvårdsdistrikt och samkommuner har redan beviljats datatillstånd för användningen av BDS-ändringsgränssnittet.

I samband med beställningen av BDS-ändringsgränssnittet ska beställaren ge en redogörelse om skyddet av uppgifterna och deras användningsändamål.

Vad kostar det att ta i bruk och använda tjänsten?

I samband med att kunden tar i bruk BDS-ändringsgränssnittet förmedlas de uppgifter i registret, som man kommit överens om att överlåta en gång, från befolkningsdatasystemet till kunden. Pris för basuppgiftsleverans: Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,011 €/ persons uppgifter (dataenhet).

På avgifterna för dataenheterna tillämpas mängdrabatter, då utlämningen av uppgifter överskrider 2 900 000 dataenheter. I sådana leveranser är avgiften per dataenhet 0,006 €.

Basuppgiftsleveransen är avgiftsfri när kunden i den nuvarande ändringsdatatjänsten övergår till att använda det nya BDS-ändringsgränssnittet.

Efter leveransen av basuppgifterna är användningen av tjänsten avgiftsfri för statliga och kommunala myndigheter.

Hur får man tillgång till tjänsten?

Ansök om datatillstånd i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.dvv.fi/

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.VTJmutpa

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Digi- ja väestötietovirasto
Administratörens e-post muutostietopalvelu@dvv.fi
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) VTJmutpa