DVV

VTJmutpa

Service bus identifier: FI.GOV.0245437-2.VTJmutpa

VTJ-muutosrajapinta

VTJ-muutosrajapinnan avulla julkishallinnon organisaatio voi pitää rekisterinsä ajan tasalla väestötietojärjestelmän tietojen suhteen. Palvelu soveltuu suurten rekisterien päivittämiseen.

Lue lisää: https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta

Mitä käyttö edellyttää?

VTJ-muutosrajapinnan käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa. Kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille on jo myönnetty kattolupa VTJ-muutosrajapinnan käyttöön.

VTJ-muutosrajapinnan tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta.

Mitä palvelun käyttöönotto ja käyttö maksaa?

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle välitetään kertaluonteisesti väestöjärjestelmästä luovutettaviksi sovitut tiedot. Perustietotoimituksen hinta: Väestötietojärjestelmän tiedot 0,011 €/henkilön tiedot (tietoyksikkö).

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojen luovutus ylittää 2 900 000 tietoyksikköä. Näissä toimituksissa tietoyksikkömaksu on 0,006 €.

Perustietotoimitus on maksuton silloin, kun nykyisen muutostietopalvelun asiakas siirtyy uuden VTJ-muutosrajapinnan käyttäjäksi.

Palvelun käyttö on perustietotoimituksen jälkeen maksutonta valtion ja kuntien viranomaisille.

Miten palvelun saa käyttöönsä?

Hae tietolupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa: https://asiointi.dvv.fi/

Additional Info

Maintainer muutostietopalvelu@dvv.fi
Last Updated September 14, 2021, 11:02 (UTC)
Created August 6, 2020, 21:30 (UTC)
Valid since
Valid until
Maintainer phone number
Data Exchange Layer environment (X-Road instance) FI
Organisation type (X-Road member class) GOV
Organisation code (Business ID, X-Road member code) 0245437-2
Organisation code (Business ID, X-Road member code) VTJmutpa