DVV

Öppna data tjänster

Beskrivning

Med detta subsystem kan du använda de öppna data tjänsterna som erbjuds av olika organisationer via Data Exchange Layer.

Syftet med öppna data tjänsterna

Med hjälp av tjänsterna för öppna data kan du testa anslutningsserverns anslutning till Suomi.fi-informationsleden och REST-meddelandenas funktion.

Förutsättningar för användningen av tjänsterna

Tjänsterna för öppna data är fritt tillgängliga för Informationsledens kunder. Samma tjänster fungerar i Informationsledens utvecklings-, test- och produktionsmiljöer.

Användningen av tjänsterna

Läs mer om användningen av testtjänster och läs anvisningar om hur man skapar testfall i stödartikeln Informationsledens testtjänster.

REST-förfrågan via Informationsleden:

Enkätens syntax:

 • curl -k -X GET "https://[den egna anslutningsserverns adress]/r1/[X-Road instance miljokod]/[tjansteleverantorens member class]/[tjansteleverantorens member code]/avoindata/[tjanst som ska kontaktas]/[tjanstens slut url]" -H "accept: application/json" -H "X-Road-Client: [X-Road instance miljokod]/[egen member class]/[egen member code]/[egen undersystemkod]"

Exempel på provvärden:

Obs! Förkortningar i början av sökvägarna syftar på utvecklingsmiljön (FI-DEV), testmiljön (FI-TEST) och produktionsmiljön (FI). Varje sökväg kan endast användas i ifrågavarande miljö.

Gränssnittstjänster för öppna data

Finna öppna gränssnitt

Ursprunglig adress: https://api.finna.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/api.finna.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/api.finna.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/api.finna.fi/

Mer information: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finnan+avoin+rajapinta

Finto öppna gränssnitt

Ursprunglig adress: https://api.finto.fi

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/api.finto.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/api.finto.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/api.finto.fi/

Mer information: https://api.finto.fi

Gränssnittet för statsrådets hankeikkuna

Ursprunglig adress: https://api.hankeikkuna.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/api.hankeikkuna.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/api.hankeikkuna.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/api.hankeikkuna.fi/

Mer information: https://api.hankeikkuna.fi/api

Öppet gränssnitt för Helsingfors stadskansli (information om Finland på många olika språk)

Ursprunglig adress: https://api.infopankki.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/api.infopankki.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/api.infopankki.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/api.infopankki.fi/

Mer information: https://hri.fi/data/fi/dataset/tietoa-suomesta-monella-eri-kielella

Kirjastot.fi öppna gränssnitt (bibliotek)

Ursprunglig adress: https://api.kirjastot.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/api.kirjastot.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/api.kirjastot.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/api.kirjastot.fi/

Mer information: https://api.kirjastot.fi

Servicedatalagret öppna gränsnitt

Ursprunglig adress: https://api.palvelutietovaranto.suomi.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/api.palvelutietovaranto.suomi.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/api.palvelutietovaranto.suomi.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/api.palvelutietovaranto.suomi.fi/

Mer information: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/esittely/

Helsinki Region infoshare öppna gränsnitt

Ursprunglig adress: https://citynature.eu/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/citynature.eu/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/citynature.eu/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/citynature.eu/

Mer information: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-ja-tallinnan-luontoreitit/

Jobb API för Vanda

Ursprunglig adress: https://gis.vantaa.fi/rest/tyopaikat/v1

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/gis.vantaa.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/gis.vantaa.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/gis.vantaa.fi/

Mer information:

Digitraffics öppna gränssnitt för sjötrafik

Ursprunglig adress: https://www.digitraffic.fi/meriliikenne/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/meri.digitraffic.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/meri.digitraffic.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/meri.digitraffic.fi/

Mer information: https://www.digitraffic.fi/meriliikenne/

Gränssnitt för användningen av parkeringsplatser i Helsingfors

Ursprunglig adress: https://pubapi.parkkiopas.fi/public/v1/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/pubapi.parkkiopas.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/pubapi.parkkiopas.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/pubapi.parkkiopas.fi/

Mer information:

Digitraffics öppna gränssnitt för bantrafiken

Ursprunglig adress: https://rata.digitraffic.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/rata.digitraffic.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/rata.digitraffic.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/rata.digitraffic.fi/

Mer information: https://www.digitraffic.fi/rautatieliikenne/

Digitraffics öppna gränssnitt för vägtrafiken

Ursprunglig adress: https://tie.digitraffic.fi

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/tie.digitraffic.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/tie.digitraffic.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/tie.digitraffic.fi/

Mer information: https://www.digitraffic.fi/tieliikenne/

Digitraffic vayla.fi öppna gränssnitt

Ursprunglig adress: https://vayla.fi/

Sökvägen REST som erbjuds i Informationsleden:

 • /r1/FI-DEV/0245437-2/avoindata/vayla.fi/
 • /r1/FI-TEST/0245437-2/avoindata/vayla.fi/
 • /r1/FI/0245437-2/avoindata/vayla.fi/

Mer information: https://www.digitraffic.fi/tieliikenne/

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.avoindata

Tjänster

Bilagor

Nyckelord

Mer information

Fält Värde
Administratör palveluvayla@palveluvayla.fi
Administratörens e-post palveluvayla@palveluvayla.fi
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) avoindata