Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

65 subsystem
 • SMK-TSPMessageService

  Metsäkeskuksen uusi Tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu, joka vastaanottaa metsäalan toimijoiden lähettämiä sähköisiä xml-sanomia. TSP-viestipalvelu tarjoaa metsäalan toimijoille myös joukon toimintoja, joiden avulla he voivat hakea erilaisia...
  • WSDL
  • PDF
 • ATVYhdistysrekisteriote

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon ATVYhdistysrekisteriote -rajapinnalla voi hakea...
 • BDSförfrågan-gränssnittet

  BDSförfrågan-gränssnittet Vad erbjuder tjänsten? Via BDSförfrågan-gränssnittet kan en organisation inom den offentliga eller privata sektorn söka uppgifter i realtid i befolkningsdatasystemet direkt i sitt eget datasystem. Via BDSförfrågan-gränssnittet kan organisationen söka uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling i realtid...
  • XML
  • XSD
  • WSDL
 • ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

  Allmän beskrivning av tjänsten Insolvensregistret är en avgiftsfri informationssökningstjänst som Rättsregistercentralen publicerat i det öppna datanätet. Registret innehåller insolvensuppgifter ur konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret till de delar som det handlar om en skuld som uppstått i en...
  • WSDL
 • atventiteettirajapinnat

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atventiteettirajapinnat mahdollistavat...
  • WSDL
 • Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

  Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst.
  • PDF
  • XLSX
  • WSDL
 • Handelregisteruppgifter

  Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.
  • PDF
  • ZIP
  • WSDL
 • Testservice

  Testa anslutningsserverns anslutning till Informationsleden Syftet med testtjänsterna Med hjälp av Testservice kan du testa anslutningen mellan din anslutningsserver och Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet har också några enkla testtjänster som kan användas för att kontrollera att SOAP-meddelanden fungerar i den egna...
  • WSDL
 • vero_gtx_server_prod

  Vero-palvelut sisältää Verohallinnon tarjoamia verotustietojen kyselypalveluita. Toistaiseksi palvelut on suunnattu vain tietyille organisaatioille. Palveluiden käytöstä on aina sovittava Verohallinnon kanssa. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja...
  • WSDL
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).