KEHA-keskus

SivariWEB

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2296962-1.SivariWEB

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2296962-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) SivariWEB