PRH

Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

Beskrivning

Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Verohallinto
Administratörens e-post tietopalvelut@prh.fi
Administratörens telefon +358 29 509 5675
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0244683-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) xroadytj-services