PRH

The Business Information System BIS ("YTJ" in Finnish)

Service bus identifier: FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services

The Business Information System BIS ("YTJ" in Finnish) is a service jointly maintained by the Finnish Patent and Registration Office (PRH) and the Finnish Tax Administration.

Data and Resources

Tags

Additional Info

Description

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu. YTJ-liitynnän kautta voi hakea yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden YTJ-tietoja, ks. tietosisällön kuvaus: https://www.ytj.fi/index/tietoapalvelusta/yrityshaku.html

YTJ-liitynnän kautta voi hakea tietoja yksittäisellä Y-tunnuksella, sana/nimihaulla tai Y-tunnuslistalla (max 1000/yksi haku). Lisäksi voi hakea listan muuttuneista ja perustetuista yrityksistä annetulla aikavälillä. Y-tunnuksella voi hakea myös yrityksen toiminnan tilan ja yrityksen julkisen verovelkatiedon.

Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja https://esuomi.fi/palveluvayla) ja sopimuksen tekeminen YTJ-tietojen käytöstä (PRH ja Verohallinto).

Palvelu on maksuton viranomaisille. Yrityksille tietojen kyselyt ovat maksuttomia, mutta palveluun on liittymismaksu 1 240 € (sis. alv 24 %).

Valid since
Valid until
Environment Production environment
Shared resource Yes
Source ytj.fi
Maintainer Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Verohallinto
Maintainer Email tietopalvelut@prh.fi
Maintainer phone number +358 29 509 5675
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0244683-1
X-Road subsystem code xroadytj-services