MML

Huoneistotietojarjestelma

Service bus identifierare: FI.GOV.0245954-4.Huoneistotietojarjestelma

Ett elektroniskt bostadsdatasystem togs i bruk i Finland 2019. I systemet insamlas stegvis omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en elektronisk ägaranteckning har gjorts för en aktielägenhet, ersätter anteckningen aktiebrevet i pappersform vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån.

Bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter, eftersom uppgifterna om lägenheternas egenskaper, ägande och besittningsrätt finns i elektroniskt format.

Bostadsdatasystemet administreras av Lantmäteriverket. I utvecklingsarbetet deltar också Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida

Data och gränssnitt

Taggar

Mer information

Beskrivning

Ett elektroniskt bostadsdatasystem togs i bruk i Finland 2019. I systemet insamlas stegvis omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en elektronisk ägaranteckning har gjorts för en aktielägenhet, ersätter anteckningen aktiebrevet i pappersform vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån.

Bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter, eftersom uppgifterna om lägenheternas egenskaper, ägande och besittningsrätt finns i elektroniskt format.

Bostadsdatasystemet administreras av Lantmäteriverket. I utvecklingsarbetet deltar också Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida

Träder i kraft
Går ut
Miljö Produktionsmiljö
Delad resurs Nej
Källa
Förvaltare
E-post till förvaltare
Telefonnummer till förvaltare
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0245954-4
X-Road subsystem code Huoneistotietojarjestelma