Active APIs

  • Huoneistotietojarjestelma

    Ett elektroniskt bostadsdatasystem togs i bruk i Finland 2019. I systemet insamlas stegvis omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en elektronisk ägaranteckning har gjorts för en aktielägenhet, ersätter anteckningen aktiebrevet i pappersform vid byte av...
    • WSDL
  • Kirjaamisosatietopalvelu

    Detta API saknar beskrivning

    • WSDL