Lantmäteriverket

Organisationens uppgifter

Organisationens Lantmäteriverket logo

Beskrivning

Det över 200-åriga Lantmäteriverket genomför olika lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar och ägo-regleringar, samt producerar olika kartmaterial och främjar deras interoperabilitet.

Lantmäteriverket tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om lagfar-ter och inteckningar av fastigheter samt andra uppgifter om fastigheter i sina register. Andra centrala uppgifter är forskning i och tillämpning av geografisk information samt utveckling av data- och informationssystem.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Antalet an-ställda är totalt cirka 1630.

Lantmäteriverkets värderingar: * En tillförlitlig samarbetspart * Tjänstvillighet * Mod och förmåga att skapa nytt * Olika tillsammans.

Dessa värderingar inverkar på ledningen, personalens vardag, kunderna och samhället.

Kontaktuppgifter

E-postadress:
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Webbplatsens adress:
LMV websidor och e-tjänster

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
0245954-4