Istekki

Infraservices

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.COM.2292633-0.InfraServices

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2292633-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) InfraServices
environment
shared_resource no