VERO

vero_gtx_server_prod

Beskrivning

Vero-palvelut sisältää Verohallinnon tarjoamia verotustietojen kyselypalveluita. Toistaiseksi palvelut on suunnattu vain tietyille organisaatioille. Palveluiden käytöstä on aina sovittava Verohallinnon kanssa. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla) ja sopimuksen tekeminen tietojen käytöstä (Verohallinto).

Palvelujen käyttö edellyttää voimassaolevaa tietolupaa. Lisätietoja: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/tietosuoja-ja-julkisuus/tietojen_kasittely_ja_tietosuoj/tietopyynnot/

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245458-3.vero_gtx_server_prod

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Giltig sedan 2020-01-01
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245458-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vero_gtx_server_prod