Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

67 subsystem
 • ATVDokumenttirajapinta

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon ATVDokumenttirajapinta mahdollistaa...
 • ATVSATPalveluRajapinnat

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon ATVSATPalveluRajapinnat -palvelun kautta voi...
 • Handelregisteruppgifter

  Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.
  • PDF
  • ZIP
 • Huoneistotietojarjestelma

  Ett elektroniskt bostadsdatasystem togs i bruk i Finland 2019. I systemet insamlas stegvis omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en elektronisk ägaranteckning har gjorts för en aktielägenhet, ersätter anteckningen aktiebrevet i pappersform vid byte av...
 • Kirjaamisosatietopalvelu

  Kiinteistötietojärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi rekisteriä: kiinteistörekisteri lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä ja muiden rekisteriyksiköitä koskevina tietoina perustiedot mm. kiinteistötunnus, pinta-ala, sijainti ja osuudet yhteisiin...
 • atvyhdistelmarajapinnat

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atvyhdistelmarajapinnat mahdollistavat...
 • atvarvojoukotrajapinta

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atvarvojoukotrajapinta tarjoaa tietojärjestelmille...
 • atventiteettirajapinnat

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atventiteettirajapinnat mahdollistavat...
 • vero_gtx_server_prod

  Vero-palvelut sisältää Verohallinnon tarjoamia verotustietojen kyselypalveluita. Toistaiseksi palvelut on suunnattu vain tietyille organisaatioille. Palveluiden käytöstä on aina sovittava Verohallinnon kanssa. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja...
 • virta-otp

  VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista,...
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).