PRH

Föreningsregistrets informationstjänst

Beskrivning

Yhdistysrekisterin tietopalvelun rajapinnasta voi hakea rekisteritietoja useilla eri hakuehdoilla. Hakuehtoja ovat esim. y-tunnus, rekisterinumero, yhdistyksen nimi, henkilötunnus tai kunta. Hakutuloksia voidaan rajata lisäksi päivämäärien perusteella.

Edellytyksenä liitynnän käytölle on Kansalliseen palveluväylään liittyminen (ks. lisätietoja https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely) ja sopimuksen tekeminen tietojen käytöstä PRH:n kanssa.

Palvelu on maksuton viranomaisille.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0244683-1.xroad-yrtti-services

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Patentti- ja rekisterihallitus
Administratörens e-post tietopalvelut@prh.fi
Administratörens telefon +358 29 509 5675
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0244683-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) xroad-yrtti-services