Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

10 subsystem
 • Föreningsregistrets informationstjänst

  Yhdistysrekisterin tietopalvelun rajapinnasta voi hakea rekisteritietoja useilla eri hakuehdoilla. Hakuehtoja ovat esim. y-tunnus, rekisterinumero, yhdistyksen nimi, henkilötunnus tai kunta. Hakutuloksia voidaan rajata lisäksi päivämäärien perusteella. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Kansalliseen palveluväylään liittyminen (ks....
  • PDF
 • Handelregisteruppgifter

  Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.
  • PDF
  • ZIP
  • WSDL
 • Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

  Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst.
  • PDF
  • XLSX
  • WSDL
 • SMK-TSPMessageService

  Metsäkeskuksen uusi Tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu, joka vastaanottaa metsäalan toimijoiden lähettämiä sähköisiä xml-sanomia. TSP-viestipalvelu tarjoaa metsäalan toimijoille myös joukon toimintoja, joiden avulla he voivat hakea erilaisia...
  • WSDL
  • PDF
 • jarjestysnumerorekisteri_service

  Ordningsnummerregistret är en tjänst som riktar sig till bostadsrättssamfund där samfunden kan granska ordningsnummer som beviljats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kvittera ordningsnumret som använt genom att registrera bostadsrättsavtal, uppdatera uppgifter om bostadsrättsavtal samt upprätthålla uppgifter...
 • SMK-MFJXmlExpSvc-REST

  MV-tiedon latauspalvelut ovat palvelukokonaisuus, jonka kautta metsäalan toimijat sekä Metsään.fi-palvelun käyttäjät voivat ladata kuviomuotoista MV-tietoa omaan käyttöönsä. Palvelu korvaa vanhan vuodesta 2013 käytössä olleen palvelun. Uusi latauspalvelu vastaa sisällöltään hyvin pitkälle vanhaa, Valtorin VIA-palvelun välityksellä...
  • PDF
  • JSON
  • XSD
 • Öppna data tjänster

  Med detta subsystem kan du använda de öppna data tjänsterna som erbjuds av olika organisationer via Data Exchange Layer. Syftet med öppna data tjänsterna Med hjälp av tjänsterna för öppna data kan du testa anslutningsserverns anslutning till Suomi.fi-informationsleden och REST-meddelandenas funktion. Förutsättningar för användningen av...
  • PDF
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).