Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0996189-5.Syke_Veeti_service

Beskrivning

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör Suomen ympäristökeskus
Administratörens e-post veetituki@syke.fi
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0996189-5
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Syke_Veeti_service
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations