Suomen metsäkeskus

SMK-TSPMessageService

Beskrivning

Metsäkeskuksen uusi Tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu, joka vastaanottaa metsäalan toimijoiden lähettämiä sähköisiä xml-sanomia. TSP-viestipalvelu tarjoaa metsäalan toimijoille myös joukon toimintoja, joiden avulla he voivat hakea erilaisia metsäkeskuksen tuottamia XML-sanomia. Palvelun käsittelemät XML-sanomat ovat pääsääntöisesti Metsätietostandardin (MTStd) mukaisia. uTSP käyttää SOAP-protokollaa. Ks. https://www.metsakeskus.fi/tiedonsiirtopalvelu

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2440921-4.SMK-TSPMessageService

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratörens e-post tiedonsiirto.yllapitaja@metsakeskus.fi
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2440921-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) SMK-TSPMessageService