PRH

Handelregisteruppgifter

Beskrivning

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0244683-1.xroadvirre-services

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Patentti- ja rekisterihallitus
Administratörens e-post tietopalvelut@prh.fi
Administratörens telefon +358 29 509 5675
Giltig sedan 2016-06-20
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0244683-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) xroadvirre-services