PRH

Handelregisteruppgifter

Service Bus-identifierare: FI.GOV.0244683-1.xroadvirre-services

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.

Interfaces

Attachments

Mer information

Administratör tietopalvelut@prh.fi
Senast uppdaterad maj 5, 2021, 05:52 (UTC)
Skapad juni 20, 2016, 07:12 (UTC)
Giltig sedan 2016-06-20
Giltig till
Administratörens telefon +358 29 509 5675
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0244683-1
X-Road subsystem code xroadvirre-services
environment production
shared_resource yes