Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

89 subsystem
 • Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

  Vad erbjuder tjänsten? Gränssnittet för anmälan om uppgifter om vårdnad av barn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ”bdsbarnvård (vtjlapsihuolto)” är avsett för kommuner, samkommuner, tings- och hovrätter som är skyldiga att anmäla uppgifter om vårdnad av barn till befolkningsdatasystemet. I tjänstens gränssnitt...
 • HSY-Vesimittarilukemapalvelu

  HSY-Vesimittarilukemapalvelu sisältää tiedot Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY kuntayhtymän asiakkaiden vesimittaritiedoista. Palvelu sisältää kaksi palvelurajapintaa. fetchCustomerInformation (asiakaskohtaisesti vesimittaritietojen haku) saveMeterReading (asiakaskohtaisesti vesimittaritiedon tallennus) Palvelurajapintojen...
  • WSDL
 • SMK-MFJXmlExpSvc-REST

  MV-tiedon latauspalvelut ovat palvelukokonaisuus, jonka kautta metsäalan toimijat sekä Metsään.fi-palvelun käyttäjät voivat ladata kuviomuotoista MV-tietoa omaan käyttöönsä. Palvelu korvaa vanhan vuodesta 2013 käytössä olleen palvelun. Uusi latauspalvelu vastaa sisällöltään hyvin pitkälle vanhaa, Valtorin VIA-palvelun välityksellä...
  • PDF
  • JSON
  • XSD
 • Öppna data tjänster

  Med detta subsystem kan du använda de öppna data tjänsterna som erbjuds av olika organisationer via Data Exchange Layer. Syftet med öppna data tjänsterna Med hjälp av tjänsterna för öppna data kan du testa anslutningsserverns anslutning till Suomi.fi-informationsleden och REST-meddelandenas funktion. Förutsättningar för användningen av...
  • PDF
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).