Tampereen kaupunki

tre-kirjastotiedot-service

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0211675-2.tre-kirjastotiedot-service

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0211675-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) tre-kirjastotiedot-service
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations