Ruokavirasto

RUVI-TUKKUTOIMITUS-PROD

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2911686-7.RUVI-TUKKUTOIMITUS-PROD

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2911686-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) RUVI-TUKKUTOIMITUS-PROD