Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

86 subsystem
 • Kirjaamisosatietopalvelu

  Kiinteistötietojärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi rekisteriä: kiinteistörekisteri lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä ja muiden rekisteriyksiköitä koskevina tietoina perustiedot mm. kiinteistötunnus, pinta-ala, sijainti ja osuudet yhteisiin...
 • atvyhdistelmarajapinnat

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atvyhdistelmarajapinnat mahdollistavat...
 • atvarvojoukotrajapinta

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atvarvojoukotrajapinta tarjoaa tietojärjestelmille...
 • atventiteettirajapinnat

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atventiteettirajapinnat mahdollistavat...
 • virta-otp

  VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista,...
 • energiatodistusrekisteri-ara-svc

  I energicertifikatregistrets gränssnittstjänst kan man söka uppgifter om en enskild byggnads energicertifikat med hjälp av söknycklar. Uppgifterna i certifikatet finns i pdf- och csv-format.  I energicertifikatregistret finns energicertifikat som upprättats efter maj 2015. Registret upprätthålls av Ara. Vad förutsätter användningen?...
  • JSON
 • Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

  Vad erbjuder tjänsten? Gränssnittet för anmälan om uppgifter om vårdnad av barn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ”bdsbarnvård (vtjlapsihuolto)” är avsett för kommuner, samkommuner, tings- och hovrätter som är skyldiga att anmäla uppgifter om vårdnad av barn till befolkningsdatasystemet. I tjänstens gränssnitt...
  • OPENAPI-JSON
 • Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

  Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst.
  • PDF
  • XLSX
  • WSDL
 • HSY-Vesimittarilukemapalvelu

  HSY-Vesimittarilukemapalvelu sisältää tiedot Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY kuntayhtymän asiakkaiden vesimittaritiedoista. Palvelu sisältää kaksi palvelurajapintaa. fetchCustomerInformation (asiakaskohtaisesti vesimittaritietojen haku) saveMeterReading (asiakaskohtaisesti vesimittaritiedon tallennus) Palvelurajapintojen...
  • WSDL
 • Testservice

  Testa anslutningsserverns anslutning till Informationsleden Syftet med testtjänsterna Med hjälp av Testservice kan du testa anslutningen mellan din anslutningsserver och Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet har också några enkla testtjänster som kan användas för att kontrollera att SOAP- och REST-meddelanden fungerar i den egna...
  • WSDL
  • OPENAPI-JSON
 • ATVTunnistusrajapinta

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon ATVTunnistusrajapinnalla voi tarkistaa, löytyykö...
  • WSDL
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).