Oikeusministeriö

ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Kuvaus

Palvelun yleiskuvaus

Maksukyvyttömyysrekisteri on Oikeusrekisterikeskuksen avoimessa tietoverkossa julkaisema maksuton tiedonhakupalvelu. Rekisteri sisältää maksukyvyttömyystietoja konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä ja velkajärjestelyrekisteristä siltä osin, kun kyseessä on yksityishenkilön elinkeinotoiminnassa syntynyt velka. Yksityiselämässä syntyneen velan velkajärjestelytietoja pyydetään jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta. 

Maksukyvyttömyysrekisteriin on julkaistu tekninen rajapinta Suomi.fi Palveluväylään, johon liittymällä rajapinta-asiakas saa tehtyä kyselyitä rekisteriin oman tietojärjestelmänsä kautta. Palvelu toimii lähtökohtaisesti vuorokauden ympäri (24/7/365). Rekisterin tiedot ovat tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. 

Palvelun käyttöönotto

Rajapinta-asiakas vastaa itse Suomi.fi Palveluväylän käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista, sekä oman tietojärjestelmänsä kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Itse rajapintapalvelun käyttö on maksutonta. 

Mikäli kiinnostuitte rajapinnan avaamisesta, ottakaa ensin yhteyttä ork_yor@om.fi , josta saatte ohjeita palveluväylään liittyen sekä järjestelmän liitynnän kuvauksen.

Ennen tuotantokäyttöä rajapinta-asiakkaan tulee tehdä Oikeusrekisterikeskukselle ilmoitus palvelun käyttöönotosta. Käyttöönottoilmoituksessa ilmoitetaan asiakkaan/rekisterinpitäjän yhteystiedot (mm. mahdollisia rajapintamuutoksia ja rekisterin tietosisältömuutoksista tiedottamista varten) sekä arvio asiakkaan kyselymääristä (mm. palvelun kapasiteettitarpeen arvioimiseksi). Käyttöönottoilmoituksen malli toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Ota yhteyttä ork_yor@om.fi. Samasta osoitteesta saatte lisätietoja rekisterin tietosisällöstä. 

Rajapinnat

Maksukyvyttömyysrekisteristä on käytössä Suomi.fi Palveluväylässä testi- ja tuotantoympäristöt. Alijärjestelmä ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service sisältää WSDL:t ja XSD:t.

Palveluväylän konfigurointiohje https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet

Käyttöönotto vaatii tietoliikenneavaukset asiakkaan ja ORK:n liityntäpalvelimien välille. Lisätietoja teknisissä kysymyksissä: rtj_tuki@om.fi

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245974-7.ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Palvelut

Liitteet

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245974-7
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service