Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus

Palvelun yleiskuvaus

Suomi.fi-valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun selvittääkseen, onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta. Valtuudet-palvelu hakee tiedot perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä ja palauttaa vastauksen reaaliaikaisesti asiointipalvelulle.

Suomi.fi-valtuudet on loppukäyttäjien ja asiakasorganisaatioiden käytössä lähtökohtaisesti vuorokauden ympäri (24/7/365) häiriöttä. Valtuudet-palveluun voidaan liittää uusia organisaatioita ilman, että siitä koituu haittaa aiemmin liittyneille asiakasorganisaatioille.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa skaalautuvasta palveluratkaisusta, jossa volyymien kasvaminen ei vaikuta palvelun saatavuuteen. Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lue Suomi.fi-valtuuksista tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnasta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely  

Palvelun käytön edellytykset ja rajoitukset

Valtuudet-palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Organisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Niitä voi syntyä muun muassa teknisestä integraatiosta, käyttöliittymämuutoksista, asiointipalvelukohtaisen ohjeistuksen laatimisesta ja käyttöönottoprojektin hallinnasta.

Palveluntarjoajan tulee täyttää liittymisilmoitus eli käyttölupahakemus ja hyväksyä Valtuudet-palvelun käyttöehdot ennen palvelun käyttöönottoa. Ennen Valtuudet-palvelun käyttöönottoa organisaatiolla on lisäksi oltava käytössään vahvan tunnistamisen palvelu.

Palveluntarjoajan on muodostettava liityntä Valtuudet-palveluun joko Suomi.fi-palveluväylän tai Web API-rajapinnan eli julkisen internetin kautta sekä lisättävä toisen puolesta asiointi omien palveluidensa toiminnallisuuteen. Loppukäyttäjät tulee perehdyttää uudenlaiseen toimintaprosessiin ja ohjelmiston ominaisuuksiin. 

Palvelun käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotto alkaa liittymisellä Valtuudet-palvelun rajapintaan. Liittyminen voidaan toteuttaa joko Suomi.fi-palveluväylän (liityntäpalvelinrajapinnan) tai julkisen internetin (Web API -rajapinnan) kautta.

Asiointipalvelulle valitaan sopivin liityntätapa käyttötapauksista riippuen. Asiakasorganisaatio rakentaa tietojärjestelmänsä rajapinnan valtuustarkistuskyselyn lähettämistä ja vastaussanoman vastaanottamista varten.

Sovi käyttöönotosta ottamalla yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Palvelun käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnassa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet

Rajapinnat

  • Authorization-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko asiamiehellä oikeus hoitaa tiettyä asiaa päämiehen puolesta.
  • AuthorizationList-rajapinnan kautta tarkistetaan, missä asioissa asiamiehellä on oikeus asioida päämiehen puolesta.
  • OrganizationalMandates-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko yrityksellä oikeus asioida toisen yrityksen puolesta ja millaisissa asioissa.
  • OrganizationalRoles-rajapinnan kautta tarkistetaan, onko henkilöllä oikeus asioida yrityksen puolesta ja millaisessa roolissa hän on yritykseen nähden.

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245437-2.RolesAuthsService

Palvelut

Liitteet

Asiasanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjä Digi- ja väestötietovirasto
Ylläpitäjän sähköposti organisaatiopalvelut@dvv.fi
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245437-2
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) RolesAuthsService