Oikeusministeriö

ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Tunniste Palveluväylässä: FI.GOV.0245974-7.ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Palvelut

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty toukokuu 5, 2021, 06:32 (UTC)
Luotu syyskuu 23, 2020, 06:34 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245974-7
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service