Oikeusministeriö

ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Alijärjestelmän tiedot

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245974-7.ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Kuvaus

Palvelut

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Kuvaus
Asiasanat
Ylläpitäjä
Ylläpitäjän sähköposti
Ylläpitäjän puhelinnumero
Näkyvyys
Sallitut organisaatiot
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245974-7
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service