Information om tjänsten

API-katalogen för den nationella servicekanalen är ett ställe där de tjänster som anslutits till servicekanalen och uppgifterna i tjänsterna presenteras centralt. API-katalogen är en portal som människor kan läsa. I portalen presenteras tjänster som anslutits till servicekanalen på ett sätt som liknar en servicekatalog. I katalogen presenteras även tjänsternas tekniska specifikationer och detaljerade informationsinnehåll samt tjänsternas ägares kontaktinformation.

Syftet med API-katalogen är att hjälpa producenter och tillhandahållare av tjänster att utveckla effektivare elektroniska tjänster och stödja återanvändning av uppgifterna. I API-katalogen beskrivs elektroniska tjänster som tillåter att uppgifter som behandlas i dessa tjänster också kan används i andra datasystem.

Den nationella servicekanalen
Den nationella servicekanalen är en helhet som består av decentraliserade informationsförmedlingstjänster. I anslutning till denna helhet iakttas gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller för avtal och utbyte av meddelanden. Syftet med den nationella servicekanalen är att erbjuda ett pålitligt och informationssäkert sätt att överföra information mellan olika system. Servicekanalens helhet består av en offentlig kanal som fungerar i det offentliga nätverket samt av zonkanaler som är begränsade nätverkshelheter.

Ytterligare information: palveluvayla@palveluvayla.fi

API-katalogen produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.