Unknown service

Tjänsten saknar en teknisk gränssnittsbeskrivning. Det är sannolikt frågan om en REST-tjänst vars beskrivning API-katalogen inte kan visa, eftersom tjänsten har lagts till genom att använda REST API base path. 

Om du vill utnyttja tjänsten ska du se om beskrivningen har lagts till som bilaga i subsystemets uppgifter. Om ingen beskrivning finns, ska du kontakta organisationen som erbjuder tjänsten. Du hittar tjänsteleverantörens kontaktuppgifter i subsystemets uppgifter eller på organisationens sidor.

Om du är tjänstens underhållare, lägg till beskrivningen. Vi rekommenderar att man lägger till en gränssnittsbeskrivning eftersom den hjälper de som eventuellt utnyttjar tjänsten att förstå hur den fungerar. Lägg till en beskrivning exempelvis som bilaga till subsystemet. Läs anvisningarna om att beskriva tjänster.

Även SOAP-tjänsterna kan synas som okända tjänster om deras WSDL-beskrivning har försvunnit. I sådana här fall lönar det sig att kolla i anslutningsserverns administrationsgränssnitt att beskrivningen har lagts till för tjänsten.