Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

3 subsystem
  • vero_gtx_server_prod

    Vero-palvelut sisältää Verohallinnon tarjoamia verotustietojen kyselypalveluita. Toistaiseksi palvelut on suunnattu vain tietyille organisaatioille. Palveluiden käytöstä on aina sovittava Verohallinnon kanssa. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja...
    • WSDL
  • vero_tipa_server_prod

    Tietopalvelun alijärjestelmä sisältää Verohallinnon Tietopalvelun tarjoamia verotustietojen rajapintoja. Rajapinnat on suunnattu vain niille organisaatioille, joilla on laissa säädetty tiedonsaantioikeus. Edellytyksinä rajapintojen käytölle ovat: Suomi.fi-palveluväylään (eli kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks....
    • REST
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).