VERO

vero_intl_server_prod

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245458-3.vero_intl_server_prod

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245458-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vero_intl_server_prod