KEHA-keskus

CloudiaUspaIntegraatio

Tunniste Palveluväylässä: FI.GOV.2296962-1.CloudiaUspaIntegraatio

Cloudia-USPA integraatio: ”Kilpailutusaineiston siirto Cloudiasta asianhallintajärjestelmä USPAan”

Integraation käytännön asiakirjojen siirron vaiheet: USPAssa tehdään hankkeen avaus ja avaustoimenpide. Saadaan diaarinumero, joka kirjataan Cloudian palvelun hankintailmoitukseen. Tämä muodostaa yhteyden Cloudian ja USPAn välillä. Palvelu siirtää automaattisesti eri vaiheiden jälkeen kaikki kilpailutuksen aineistot asianhallintajärjestelmään (USPA). Vaiheistus:

  • Hankintailmoitus/tarjouspyyntö liitteineen (siirto 1)
  • Kysymykset/vastaukset
  • Avauspöytäkirja (siirto 2)
  • Tarjoukset
  • Mahdolliset tarjousten täsmennykset
  • Hankintapäätös liitteineen (vertailutaulukko) (siirto 3)
  • Jälki-ilmoitus (siirto 4)

Cloudia-USPA integraation käyttäjällä on oltava riittävät käyttöoikeudet molempiin palveluihin.

Palvelut

Lisätietoja

Ylläpitäjä keha@ely-keskus.fi
Viimeksi päivitetty toukokuu 5, 2021, 06:26 (UTC)
Luotu toukokuu 15, 2017, 13:45 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2296962-1
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) CloudiaUspaIntegraatio
environment production
shared_resource no