KEHA-keskus

CloudiaUspaIntegraatio

Description

Cloudia-USPA integraatio: ”Kilpailutusaineiston siirto Cloudiasta asianhallintajärjestelmä USPAan”

Integraation käytännön asiakirjojen siirron vaiheet: USPAssa tehdään hankkeen avaus ja avaustoimenpide. Saadaan diaarinumero, joka kirjataan Cloudian palvelun hankintailmoitukseen. Tämä muodostaa yhteyden Cloudian ja USPAn välillä. Palvelu siirtää automaattisesti eri vaiheiden jälkeen kaikki kilpailutuksen aineistot asianhallintajärjestelmään (USPA). Vaiheistus:

  • Hankintailmoitus/tarjouspyyntö liitteineen (siirto 1)
  • Kysymykset/vastaukset
  • Avauspöytäkirja (siirto 2)
  • Tarjoukset
  • Mahdolliset tarjousten täsmennykset
  • Hankintapäätös liitteineen (vertailutaulukko) (siirto 3)
  • Jälki-ilmoitus (siirto 4)

Cloudia-USPA integraation käyttäjällä on oltava riittävät käyttöoikeudet molempiin palveluihin.

Service bus identifier

FI.GOV.2296962-1.CloudiaUspaIntegraatio

Services

Attachments

Additional Info

Field Value
Maintainer Keha-keskus
Maintainer Email keha@ely-keskus.fi
Data Exchange Layer environment (X-Road instance) FI
Organisation type (X-Road member class) GOV
Organisation code (Business ID, X-Road member code) 2296962-1
Organisation code (Business ID, X-Road member code) CloudiaUspaIntegraatio