KEHA-keskus

CloudiaUspaIntegraatio

Service bus identifier: FI.GOV.2296962-1.CloudiaUspaIntegraatio

Cloudia-USPA integraatio: ”Kilpailutusaineiston siirto Cloudiasta asianhallintajärjestelmä USPAan”

Integraation käytännön asiakirjojen siirron vaiheet: USPAssa tehdään hankkeen avaus ja avaustoimenpide. Saadaan diaarinumero, joka kirjataan Cloudian palvelun hankintailmoitukseen. Tämä muodostaa yhteyden Cloudian ja USPAn välillä. Palvelu siirtää automaattisesti eri vaiheiden jälkeen kaikki kilpailutuksen aineistot asianhallintajärjestelmään (USPA). Vaiheistus:

  • Hankintailmoitus/tarjouspyyntö liitteineen (siirto 1)
  • Kysymykset/vastaukset
  • Avauspöytäkirja (siirto 2)
  • Tarjoukset
  • Mahdolliset tarjousten täsmennykset
  • Hankintapäätös liitteineen (vertailutaulukko) (siirto 3)
  • Jälki-ilmoitus (siirto 4)

Cloudia-USPA integraation käyttäjällä on oltava riittävät käyttöoikeudet molempiin palveluihin.

Services

Additional Info

Maintainer keha@ely-keskus.fi
Last Updated May 5, 2021, 06:26 (UTC)
Created May 15, 2017, 13:45 (UTC)
Valid since
Valid until
Maintainer phone number
Data Exchange Layer environment (X-Road instance) FI
Organisation type (X-Road member class) GOV
Organisation code (Business ID, X-Road member code) 2296962-1
Organisation code (Business ID, X-Road member code) CloudiaUspaIntegraatio
environment production
shared_resource no