vtjrajapinta Tunniste palveluväylässä: FI.GOV.0245437-2.VTJkysely

VTJ-rajapinta (VTJkysely sovelluskysely) "Henkilötunnuksella haku"

VTJ-rajapinta on palvelu, jossa asiakkaan tietojärjestelmä lähettää yksittäisen kyselyn väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä palautetaan asiakkaan tietojärjestelmälle XML-muotoinen vastaussanoma.

Palvelu toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Tietojen käytön edellytykset

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle (viranomainen, yritys tai muu yhteisö) myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia (661/2009) ja henkilötietolakia (523/1999) sekä muuta lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen henkilötietolain tai muun lain mukaan oikeus.

Väestörekisterikeskuksella on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Selvitys perustuu lakiin Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2001 44 §.

Palvelun maksullisuus

Vakiomuotoisten palvelujen käytöstä ei veloiteta maksua niiltä julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, jotka on määritelty valtiovarainministeriön antaman maksuasetuksen (1063/2014) 2 §:ssä. Väestörekisterikeskus voi veloittaa palvelun käyttöönotosta erillisen maksun. Muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu em maksuasetuksen 3 §:n mukaisesti. Kaikilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu erikseen räätälöidystä asiakaskohtaisesta palvelusta.

Yksityissektorin tietopalveluista veloitetaan Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista annettuun päätökseen (593/230/2011).

Luvan hakeminen

Lupaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi haetaan sähköisesti Väestörekisterikeskukselta verkkoasioinnissa https://asiointi.vrk.fi. Keskeinen hakemuksessa selvitettävä asia on tietojen aiottu käyttötarkoitus.

Lisätietoa

Tietopalvelut julkishallinnon yhteisöille: https://vrk.fi/tietopalvelut-julkishallinnolle

Tietopalvelut yrityksille ja yhteisöille: https://vrk.fi/tietopalvelut-yrityksille-ja-yhteisoille

Liitetiedostot

Asiasanat

Lisätietoja

Kuvaus

VTJ-rajapinta (VTJkysely sovelluskysely) "Henkilötunnuksella haku"

VTJ-rajapinta on palvelu, jossa asiakkaan tietojärjestelmä lähettää yksittäisen kyselyn väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä palautetaan asiakkaan tietojärjestelmälle XML-muotoinen vastaussanoma.

Palvelu toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Tietojen käytön edellytykset

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle (viranomainen, yritys tai muu yhteisö) myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia (661/2009) ja henkilötietolakia (523/1999) sekä muuta lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen henkilötietolain tai muun lain mukaan oikeus.

Väestörekisterikeskuksella on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Selvitys perustuu lakiin Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2001 44 §.

Palvelun maksullisuus

Vakiomuotoisten palvelujen käytöstä ei veloiteta maksua niiltä julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, jotka on määritelty valtiovarainministeriön antaman maksuasetuksen (1063/2014) 2 §:ssä. Väestörekisterikeskus voi veloittaa palvelun käyttöönotosta erillisen maksun. Muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu em maksuasetuksen 3 §:n mukaisesti. Kaikilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu erikseen räätälöidystä asiakaskohtaisesta palvelusta.

Yksityissektorin tietopalveluista veloitetaan Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista annettuun päätökseen (593/230/2011).

Luvan hakeminen

Lupaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi haetaan sähköisesti Väestörekisterikeskukselta verkkoasioinnissa https://asiointi.vrk.fi. Keskeinen hakemuksessa selvitettävä asia on tietojen aiottu käyttötarkoitus.

Lisätietoa

Tietopalvelut julkishallinnon yhteisöille: https://vrk.fi/tietopalvelut-julkishallinnolle

Tietopalvelut yrityksille ja yhteisöille: https://vrk.fi/tietopalvelut-yrityksille-ja-yhteisoille

Voimassaolo alkaa 2016-06-20
Voimassaolo päättyy
Ympäristö
Yhteiskäyttöinen Kyllä
Lähde https://vrk.fi/tietopalvelut-julkishallinnolle
Ylläpitäjä Väestörekisterikeskus
Ylläpitäjän sähköposti vtjkysely@vrk.fi
Ylläpitäjän puhelinnumero 0295 535 001
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0245437-2
X-Road subsystem code VTJkysely