DVV

VTJkyselyn rajapinta

Kuvaus

Mitä palvelu tarjoaa?

Digi- ja väestötietoviraston VTJkyselyn rajapinta on tarkoitettu tilanteeseen, jossa organisaationne tarvitsee väestötietojärjestelmästä:

  • henkilötietoja
  • rakennustietoja
  • huoneistotietoja.

VTJkyselyn rajapinnan kautta voitte tehdä hakuja väestötietojärjestelmästä reaaliaikaisesti oman organisaationne tietojärjestelmässä käsiteltäväksi.

VTJkysely on palvelu, jossa asiakkaan tietojärjestelmä lähettää yksittäisen kyselyn väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä palautetaan asiakkaan tietojärjestelmälle XML-muotoinen vastaussanoma.

Palvelu toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Lue Väestötietojärjestelmän hakupalveluista lisää dvv.fistä: https://dvv.fi/vaestotietojarjestelman-hakupalvelut

Mitä palvelun käyttö edellyttää?

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Digi- ja väestötietoviraston käyttäjäorganisaatiolle (viranomainen, yritys tai muu yhteisö) myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava lakia väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) ja henkilötietolakia (523/1999) sekä muuta lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Digi- ja väestötietoviraston tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen henkilötietolain tai muun lain mukaan oikeus.

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Selvitys perustuu lakiin väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009 44 §.

Mitä palvelu maksaa?

Vakiomuotoisten palvelujen käytöstä ei veloiteta maksua niiltä julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, jotka on määritelty valtiovarainministeriön antaman maksuasetuksen (1063/2014) 2 §:ssä. Digi- ja väestötietovirasto voi veloittaa palvelun käyttöönotosta erillisen maksun. Muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu em maksuasetuksen 3 §:n mukaisesti. Kaikilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu erikseen räätälöidystä asiakaskohtaisesta palvelusta.

Yksityissektorin tietopalveluista veloitetaan Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista annettuun päätökseen (593/230/2011).

Miten palvelu otetaan käyttöön?

Lupaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi haetaan sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa: https://asiointi.vrk.fi. Keskeinen hakemuksessa selvitettävä asia on tietojen aiottu käyttötarkoitus.

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245437-2.VTJkysely

Palvelut

Liitteet

Asiasanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjä Digi- ja väestötietovirasto
Ylläpitäjän sähköposti vtj-rajapinta(at)dvv.fi
Ylläpitäjän puhelinnumero 0295 535 001
Voimassaolo alkaa 2016-06-20
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245437-2
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) VTJkysely