DVV

VTJkysely-rajapinta

Kuvaus

Mitä palvelu tarjoaa?

VTJkysely-rajapinnan kautta julkisen tai yksityisen sektorin organisaatio voi hakea väestöjärjestelmän reaaliaikaisia tietoja suoraan omaan tietojärjestelmäänsä.

VTJkysely-rajapinta sopii organisaatiolle, joka haluaa esimerkiksi

  • tarkistaa asiakkaiden perustietoja
  • tarjota omille asiakkailleen sähköisen asioinnin palveluita  
  • tarkistaa tietojen oikeellisuutta hakemusten käsittelyprosesseissa.

VTJkysely-rajapinta ei ole tarkoitettu oman rekisterin tietojen säännölliseen tai laajamittaiseen päivittämiseen tai muihin massamuotoisiin kyselyihin. Tällaiseen tarpeeseen soveltuvat Digi- ja väestötietoviraston asiakasrekisterien päivityspalvelut julkishallinnolle  ja yksityisille yrityksille ja yhteisöille.

VTJkysely-rajapinnasta haetaan ja vastaanotetaan tietoja XML-muotoisina sanomina. Tarkempaa tietoa rajapinnan teknisestä toteutuksesta löydät VTJkysely-rajapinnan tekninen toteutus ja käyttö -sivulta. 

Palvelu toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Lisätietoa VTJkysely-rajapinnasta: https://dvv.fi/vtjkysely-rajapinta

Mitä palvelun käyttö edellyttää?

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Digi- ja väestötietoviraston käyttäjäorganisaatiolle (viranomainen, yritys tai muu yhteisö) myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava lakia väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) ja henkilötietolakia (523/1999) sekä muuta lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ellei edelleen luovutuksesta ole säädetty laissa. 

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen henkilötietolain tai muun lain mukaan oikeus.

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Selvitys perustuu lakiin väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009 44 §.

Mitä palvelu maksaa?

Vakiomuotoisten palvelujen käytöstä ei veloiteta maksua niiltä julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, jotka on määritelty valtiovarainministeriön antaman maksuasetuksessa (1070/2022). Digi- ja väestötietovirasto voi veloittaa palvelun käyttöönotosta erillisen maksun. Muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu edellä mainitun maksuasetuksen 3 §:n mukaisesti. Kaikilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu erikseen räätälöidystä asiakaskohtaisesta palvelusta.

Yksityissektorin tietopalveluista veloitetaan Digi- ja väestötietoviraston liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista annettuun päätökseen (593/230/2011).

Miten palvelu otetaan käyttöön?

Lupaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi haetaan sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa: https://asiointi.dvv.fi. Keskeinen hakemuksessa selvitettävä asia on tietojen aiottu käyttötarkoitus.

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245437-2.VTJkysely

Palvelut

Liitteet

Asiasanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjä Digi- ja väestötietovirasto
Ylläpitäjän sähköposti vtjkysely-rajapinta(at)dvv.fi
Ylläpitäjän puhelinnumero 0295 535 001
Voimassaolo alkaa 2016-06-20
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245437-2
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) VTJkysely